[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

I  Marineforeningen og garanteret også i andre soldaterforeninger, er vi alle enige om at vi støtter vore udsendte soldater. - og det mener vi alvorligt.  Men ofte bliver det kun ved snakken!!!


Nogle af Korsør Marineforenings medlemmer

Men gør vi reelt noget for vore drenge og piger - der med livet som indsats, forsøger at "gøre en forskel" i f.eks. Afghanistan. 

Det bliver sikkert til et rungende tjaaeee. I Korsør Marineforening er vi kommet på andre tanker, vi mener at vi som soldaterforening, er nødt til at vise de udsendte soldater, at de virkelig har nogen hjemme i Danmark der støtter deres fantastiske indsats. 

Derfor har vi besluttet, i samarbejde med 2. bataljon på Antvorskov kaserne,  at det hold soldater der pt. er under uddannelse  til udsendelse til Afghanistan i februar 2010 - det drejer sig om ca. 150 mand, vil blive adopteret af Korsør Marineforening.


Soldaterne fra den adopterede enhed til spisning og hygge i Marineforeningens lokaler

Dette betyder at Korsør Marineforening i de kommende måneder vil besøge kompagniet for at lære soldaterne at kende, soldaterne vil ligeledes blive inviteret til sammenkomster i Korsør Marineforening evt. beer-call, grillaften mm. og endnu vigtigere, når soldaterne bliver udsendt, vil vi vedligeholde kontakten i form af mails, breve og pakker.

Den 24, oktober 2009 afholdt kompagniet Åbent-hus arrangement for pårørende, - Korsør Marineforening blev også inviteret, så vi kunne fortælle soldaterne og deres pårørende om vores adoptionsplaner. Da projektet var blevet forklaret, eksploderede salen i et bragende bifald, - ingen tvivl om at vore soldater virkelig trænger til en synlig opbakning. 

Som et synligt tegn på adoptionen, overrakte vi Marineforeningens plakette til kompagnichefen. 


Gardehusarer og medlemmer af Marineforeningen hygger sig sammen

Så lad dette være en opfordring til alle Marineforeninger, soldater- og garderforeninger mm. – Kom ud af busken, synliggør jeres støtte. 

Vi håber at vi kan gennemføre dette store projekt - på en måde der gør, at soldaterne føler sig værdsatte. 


Næstkommanderende for det adopterede kompagni fortæller om enheden

De gør en forskel – vi vil også gøre en forskel – for soldaterne. 

På vegne af Korsør Marineforening
Erik Christiansen.