[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Udnævnelse til Oberstløjtnant
Major Torben Olesen chef for 2 Uddannelsesbataljon er den
1. juni 2010 udnævnt til Oberstløjtnant.  
 
Major Torben Olesen chef for 2 Uddannelsesbataljon er den 1. juni 2010 udnævnt til Oberstløjtnant.
 


Nyudnævnt oberstløjtnant

 
Udnævnes af Oberst H-C Mathiesen Chef 2 Brigade

Tirsdag den 1. juni 2010 blev Major T Olesen udnævnt til Oberstløjtnant, ved Chefen for 2 Brigade, udnævnelsen fandt sted i Parolesalen på Antvorskov Kaserne, hvor der efterfølgende blev afholdt reception.
 

Chefen for Gardehusarregimentet Oberst T M Paulsen ønsker tillykke.

Oberst T M Paulsen, ønskede tillykke med udnævnelsen, og sagde blandt andet at man som Bataljonschef ved Gardehusarreimentet havde særlige forpligtelser i sit officersvirke.
 
Torben Olesen 46 år. Tiltrådt som CH for II/GHR den 8. februar 2010 og har allerede gennemført et hold HBU som bataljonschef.
OL kom til GHR fra JDR og gjorde inden da tjeneste i udenrigsministeriet.
OL er glad for at gøre tjeneste ved et regiment, der har så mange stolte traditioner som Gardehusarregimentet.
OL har flere gange udtalt: ”Det var godt at være dragon. Det er FEDT at være husar”.