[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Efter 42 år ved Gardehusarregimentet, og næsten 43 år i det Danske Forsvar, har John Boyschau med bynavnet Førslev sidste arbejdsdag torsdag den 25. marts 2010, med brunch i sergentmessen for de personer der på et eller andet tidspunkt har været en del af John’s hverdag i alle disse år.

                              
                                John 1976                                                       John 2008

Efter gymnasiet startede John den 7. august 1967 i Oksbøl med en såkaldt ”7 - årskontrakt” med henblik på svendebrev som mekaniker.

Efter 12 måneder i det vestjyske, hvor grunduddannelse og ”fileskole” blev bestået, startede tjenesten ved regimentet august 1968 i 2 kampvogneskadron/2 bataljon.

7 - årskontrakten blev efter lærlingetid på regimentets værksted afsluttet med betegnelsen ”veludført” på svendebrevet.

En rygskade fik John til at søge nye muligheder ved Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot, hvor han var i ca. 14 år.

I 2001 kom John tilbage til regimentet for at starte med at videreudvikle regimentets hjemmesite på Forsvarets interne netværk og det offentlige hjemmesite på internettet til den professionelle platform den er i dag, med blandt andet den elektroniske kontakt til pårørende til de udsendte Gardehusarer.

Der er således skabt en god platform for afløseren i webmasterjobbet Jens W. Jürs, som fremover vil ha’ denne opgave ved siden af alle de andre relaterede opgaver, som hører til webmasterfunktionen.

Tak til alle der bidrog med noget positivt.

Med venlig husarhilsen:
John