Kompagnichef og regimentschef lægger en krans for Gardehusarregimentets faldne.

Kompagnichef, kaptajn Mads, og chef for Gardehusarregimentet, oberst Rossen-Jørgensen, lægger en krans for Gardehusarregimentets faldne. Foto: Patrick Kjellerup / Forsvaret

I 2018, da Danmark sendte det første bidrag afsted til Baltikum som en del af NATO's fremskudte tilstedeværelse (eFP), var det 1. Panserinfanterikompagni fra Gardehusarregimentets I Panserinfanteribataljon (1/I/GHR), der var spydspids. Torsdag den 4. februar 2021 kunne regimentet byde kompagniet velkommen hjem efter anden tur til Baltikum.

Kompagniet, med kaptajn Mads i spidsen, blev behørigt modtaget af Gardehusarregimentets Hesteskadron samt regimentschefen, regimentsbefalingsmanden, ceremoniofficeren, bataljonschefen og bataljonsbefalingsmanden. Under paraden skulle et hængeparti fra regimentets årsdag afsluttes, idet en udsendt overkonstabel af 1. grad blev tildelt Konstabelgruppens Fortjenstpokal. Hjemkomstparaden var der de perfekte rammer til at anerkende overkonstablen af 1. grad.

Paraden afsluttedes tradition tro med, at regimentschefen, en repræsentant fra konstabelgruppen og sergentgruppen samt chefen for bidraget slog holdets sølvplade i regimentets traditionsskjold. Herefter kunne regimentschefen og kompagnichef lægge en krans ved mindeanlægget efterfulgt af et minuts stilhed for de faldne kolleger.

Gardehusarregimentet takker 1/I/GHR (også kaldet VIDAR under udsendelse) for deres bidrag. Det er blandt andre deres fortjeneste, at regimentet nyder respekten fra vores internationale kolleger ude i verden.

Velkommen hjem alle sammen!

IN ACTIS ESTO VOLUCRIS