Hesteskadronen under statsbesøg i København i 1988.

Hesteskadronen under statsbesøg i København i 1988. Foto: Ukendt

 

 

Regimentets historie

Gardehusarregimentet kan føre sin samlede historie tilbage til 1614, og er således det ældste regiment i Hæren. Regimentets motto "In Actis Esto Volucris", der betyder "vær lynsnar i handling", er at finde på regimentsmærket; en pansret hestemaske med Christian IV's kronede monogram. Mærket er et symbol på regimentets store tilknytning til hesten og på husarbataljonernes pansrede enheder.

 

Nutidens Gardehusarregiment er en sammenlægning af Danske Livregiment, der var garnisoneret på Vordingborg Kaserne, Gardehusarregimentet på Næstved Kaserne og Sjællandske Livregiment på Antvorskov Kaserne. 

 

Regimentet har både fane og estandart. Hvor fanen anvendes, når regimentet er til fods, anvendes estandarten til hest.

Sidst opdateret 20. november, 2020 - Kl. 16.37