Ingeniørregimentets soldater i felten.

Ingeniørsoldater i felten. Foto: Heri Hammer Niclasen / Forsvaret

Ingeniørregimentet består af 1. Panseringeniørbataljon, en EOD-bataljon (ammunitions-, bombe- og minerydning) og en CBRN- og konstruktionsbataljon (CBRN arbejder med det kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare beredskab). Dem kan du læse mere om nedenfor.

 

Derudover udgøres regimentet af en chef og en regimentsbefalingsmand samt Tjenestegrensinspektionselementet, Engineer Cell, Garnisonsstøtteenheden og en reservebataljon.

 

1. Panseringeniørbataljon

Kampingeniører – også benævnt panseringeniører, fordi de bevæger sig rundt i pansrede køretøjer - indsættes sammen med Hærens kamptropper, hvor de baner vejen i felten. Panseringeniørerne er eksperter i at bygge broer til køretøjer, udbedre veje, fjerne miner og så videre. Med andre ord: når soldaterne ikke kan komme frem er det os, der hjælper og støtter dem.

 

Vi kan også gøre det modsatte i forhold til fjenden, for eksempel ved udlægning af miner eller skabe andre forhindringer som eksempelvis pigtråd, bortsprængning af broer og lignende.

 

Kampingeniørerne baner vejen fra brigadens bagerste til den forreste soldat. Vi er Hærens et multi-tool til gavn for kampenheder, kampstøtteenheder og støtteenheder. Vores motto er: Vi baner vejen – hele vejen.

 

2. EOD–bataljon

Bataljonen står for ammunitions-, bombe- og minerydning og varetager året rundt det nationale ammunitionsrydningsberedskab (herunder bomberydningsrobotten ”Rulle Marie”), som årligt er indsat omkring 1000 gange.

 

Bataljonen uddanner hvert år cirka 600 værnepligtige i Hærens Basisuddannelse (HBU) og 160 soldater i Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU).

 

Vi uddanner også personel i EOD- og SEARCH-specialerne. ”EOD” er en engelsk forkortelse for Explosive Ordnance Disposal (rydning af eksplosiv ammunition), mens ”SEARCH” er et speciale, som gør soldaterne til eksperter i at afsøge et bestemt område - det kan være alt fra biler, personer, bygninger, områder, skibe, fly med videre.

 

Ofte er de to specialer afhængige af hinanden. Det så man for eksempel under ISAF-missionen i Afghanistan, hvor både EOD- og SEARCH-specialerne understøttede de britiske EOD-hold, benævnt Brimstone. Brimstone-folkene var ud over bortsprængning eller fjernelse af miner og improviserede sprængladninger også uddannet i at adskille og identificere metoder og materialevalg. På den måde forsøger man at finde frem til, hvem der stod bag fremstillingen. Flere ingeniørsoldater har fået denne udvidede uddannelse.

 

3. CBRN- & konstruktionsbataljon

CBRN- & konstruktionsbataljonen løser store og små opgaver både nationalt og internationalt. Bataljonen har kontinuerligt udsendt større eller mindre enheder på Forsvarets internationale missioner.

 

CBRN-enheden er eksperter i at arbejde med det kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare beredskab.

 

Ingeniørregimentets konstruktionssoldater sørger for eksempel for, at Hærens soldater har sikre og gode lejre at bo og overnatte i på missioner samt i felten.

 

Vi er ingeniørsoldater med stor respekt for opgaverne, der stilles, og stolthed over opnåede resultater og faglighed. Vores motto er: Alt - Altid - Alle steder.

 

Sidst opdateret 22. oktober, 2020 - Kl. 12.10