FM, CH/2/I og Anders foran KVG

Chefen for 2. Kampvognseskadron, kaptajn Stefan, og kampvognssoldaten Anders fortalte stolt Forsvarsminister Morten Bødskov om deres nye kampvogn, Leopard 2A7.

”Soldaterne gør det godt og gør Danmark stolt”, sagde ministeren med respekt. ”Det kan ses på meget direkte måder: Den folkelige opbakning er enorm til det arbejde, de laver, og i Folketinget er der en historisk bredde bag de mandater, som man er udsendt på, når man for eksempel tager til Estland, som kampvognssoldaterne hér skal”, forklarede Morten Bødskov.

[]-kaserne tur FM 2-2022-[ARTIKEL].jpg

Oberst Anders Poulsen viste ministeren Dragonkasernen tæt fulgt af engagerede journalister.

Regimentschef oberst Anders Poulsen og brigadegeneral Anders B. Olesen, chef for 1. Brigade, orienterede ministeren om hver deres myndighed og viste derefter ministeren rundt på Dragonkasernen fulgt af en gruppe engagerede journalister.

 

[]-chef 1 bde brifer FM 3-2022-[ARTIKEL].jpg

Brigadegeneral Anders B. Olesen fortæller om 1 Brigade og om kampvognenes operative muligheder.

En af kampvognssoldaterne fortalte journalisterne, at han er meget tilfreds med ministerens besøg i dag.

”Det er dejligt at få noget opmærksomhed, for det viser, at der er nogen helt oppe på det øverste niveau, som er interesseret i dét, som vi går og laver.

Det fortæller mig, at der er en bevågenhed om vores kapaciteter”, sagde Anders fra 2. Kampvognseskadron, som skal udsendes til Estland i efteråret.

 

[Jydske Dragonregiment]-boligforhold vpl FM 4-2022-[ARTIKEL].jpg Regimentschefen viste Forsvarsministeren de værnepligtiges noget umoderne indkvarteringsforhold og påpegede nødvendigheden af ordentlige rammevilkår, hvis soldaterne skal fastholdes.

Ministeren konstaterede, at der er sket meget store investeringer på kasernen. For eksempel med nyt state-of-the-art materiel, som allerede nu er ved at blive klargjort til at tage et stort ansvar i NATO-regi.

”Det har også været fantastisk at se, at der er godt gang i udskiftning af bygningsmassen”, konkluderede han efter at have set de gamle og slidte indkvarteringsbygninger for de værnepligtige soldater. Bygninger er fra 1953 med hyppige skader og hygiejneproblemer. Regimentschefen viste også ministeren de fire helt nye, store og moderne garager.

Morten Bødskov talte med soldaterne, som fortalte, at de er stolte og glade over, at de får lov til at få nogle nye garager, hvor deres kampvogne og de selv nu kan være under tålelige forhold.

”Det er en fantastisk omstilling, som er i gang her i Holstebro – det var en fornøjelse at se”, sagde ministeren efter besøget.

[]-Ved berger FM 5-2022-[ARTIKEL].jpg Flere medier var meget interesserede i ministerens besøg, som blev dækket flot i nyhedsudsendelserne samme dag og dagen efter.

[]-luftfilter FM 6-2022-[ARTIKEL].jpg

To soldater er ved at rense luftfiltre og fortæller ministeren om deres arbejde og om deres nye kampvogn