342 års parade JDR

Regimentschefen modtager paraden.

[Jydske Dragonregiment]-Faneborg-web-2021-[ARTIKEL].jpg

Faneborgen 342 års parade JDR

 

[Jydske Dragonregiment]-PMUK-web-2021-[ARTIKEL].jpg
Prinsens Musikkorps

 

Ved fødselsdagsparaden fejrede dragonerne ikke blot regimentets milepæl, men det var også en god mulighed for at se tilbage på det forgangne år.

[Jydske Dragonregiment]-STKMP-web-2021-[ARTIKEL].jpg

Der rettes

 

Obersten havde meget ros til regimentets enheder, der har leveret flotte resultater i 2021.


”Enhederne har vist, at de kan levere under alle tænkelige vilkår, og det er Jydske Dragonregiments adelsmærke”, sagde regimentschefen.

 

[Jydske Dragonregiment]-Estandart-web-2021-[ARTIKEL].jpg

Estandartkommando

 

Ligeledes modtog støttestrukturen og regimentets tilknyttede enheder en stor tak for deres støtte til bataljonerne og deres opbakning til årsdagen.

I 2022 vil JDR fortsat arbejde for at forblive Danmarks bedste kamptropregiment og løse opgaver både nationalt såvel som internationalt.

Paraden rummede flere ceremonier: Der blev skiftet bånd på estandarten, de faldne blev mindet og flere dygtige medarbejdere blev hædret.

 

[Jydske Dragonregiment]-SSG-Dan-Søgård-web-2021-[ARTIKEL].jpg

Hædring af medarbejder

 

[Jydske Dragonregiment]-Mindesten-web-2021-[ARTIKEL].jpg

Kranselæggelse

Det var en flot, festlig og minderig parade. Fejringen sluttede med, at alle kunne nyde de traditionelle boller med kakao og flødeskum til. Det var en fødselsdag, nøjagtig som den skal være.