Forsvarsministeriets departementschef, Morten Bæk

Forsvarsministeriets departementschef Morten Bæk besøgte Jydske Dragonregiment. Foto: Forsvaret

Forsvarsministeriets departementschef, Morten Bæk, som havde følge af forsvarschefen, general Flemming Lentfer, og chefen for Hærkommandoen, generalmajor Gunner Arpe Nielsen. Besøgte mandag den 14. juni Jydske Dragonregiment.

 

"Jeg er dybt imponeret" Det er min klare oplevelse, at der er fuldstændig styr på stumperne, og at det er et meget professionelt regiment, siger departementschef Morten Bæk.

 

Departementschefen og forsvarschefen blev modtaget af regimentschef oberst Anders Poulsen og regimentsbefalingsmand chefsergent Bo Hougaard. Morten Bæk var meget interesseret i at se og høre om Jydske Dragonregiment, om kasernen med de gamle indkvarteringsbygninger samt de nye garager og mandskabsbygninger, som står færdige i 2022.

 

Derudover besøgte departementschefen enhederne og hørte om deres vilkår og virke samt overværede en demonstrationen af soldaternes våben, udstyr og køretøjer.

Regimentschef, oberst Anders Poulsen viste stolt sit regiment frem

"Jeg er stolt over, at Jydske Dragonregiment fremstår som et attraktivt tjenested med et aktivt og operativt miljø. Soldaterne og enhederne, som departementschefen har set under besøget, hører til blandt de bedste med moderne materiel, motiverede soldater og et intensivt operativt miljø," udtaler regimentschef, oberst Anders Poulsen.

 

Departementschef Morten Bæk havde mange spørgsmål om finskytter, infanteriets våben og udstyr, infanterikampkøretøjer og om kamvognene samt deres rolle og effekt på den moderne kampplads.

Departementschefen oplevede at se infanterienhedernes pansrede køretøjer og specialudstyr, samt at sidde i en kampvogn under taktisk kørsel og indsættelse.

 

"Det er lærerigt for mig at møde soldaterne og prøve udstyr og køretøjer. Vi har helt klart de bedste soldater. Og meget nyt udstyr rulles ind i øjeblikket. Det er både godt og nødvendigt, men det tager tid at få det nye materiel op at køre," siger departementschefen.

Morten Bæk i en kampvogn Leopard 2A7.

"Tak til dragonerne for et virkelig veltilrettelagt besøg - og for et knivskarpt indblik i jeres vigtige arbejde for Danmark," siger departementschefen.


 
Tre dragoner i uniformer fra 1958 til 2021. Soldaternes uniformer er blevet bedre med tiden, ligesom kravene til soldaten på den moderne kampplads også er ændret og skærpet år efter år. Foto: Forsvaret