Hjemsendelses parade hold aug.

Hjemsendelse af HBU/V/JDR/Hold August 2021

[]-til-web-årets-fastansatte aug-21-2021-[ARTIKEL].jpg

PL Andersen tildeles æren af at blive holdets faste medarbejder.

PL Andersen, har gjort en exceptionel indsats for at skabe de bedst tænkelige forudsætninger for uddannelsen i 1 ESK, i en tid, hvor der har været mange udefra kommende påvirkninger, der alle sammen har udfordret planlægningen i væsentlig grad og krævet mange omlægninger af planen ofte med kort varsel. Alt dette har Andersen balanceret på en fortrinlig måde, så BM i 1 ESK har haft de optimale vilkår for at løse deres opgaver.

 

Andersen har gennem hele holdet været villig til at bruge den ekstra tid for at sikre sig, at alle havde forstået planen, og alle kunne spørge ham til råds, såfremt der opstod tvivl.

 

Døren var altid åben til Andersen kontor, og han har hele tiden taget sig tid til at tale med sine kolleger, om alt det, der fyldte hos dem, og guidede dem sikkert videre ligesom han altid var rede til at løfte humøret hos dem, der havde behov for det. Hans altid gode humør og positive indstilling til tjenesten smitter af på alle omkring ham, og han har været en væsentlig grund til at skabe og vedligeholde et godt arbejdsklima med plads til sjov og spas, men med fokus på opgaven.

 

Andersen's loyalitet overfor 1 ESK og opgaven er enestående, han har taget sin opgave ekstremt seriøst og har altid været villig til at coache sine yngre kolleger, noget som særligt delingsførerne har nydt godt af. Andersen går forrest, viser vejen og deler vilkår med soldaterne og fremstår særdeles professionel og som et eksempel til efterlevelse.

 

Andersen stiller således meget høje krav til sig selv og sin opgaveløsning, opsøger villigt og loyalt feedback og forsøger konstant at forbedre sig.

 

Til trods for Andersen's baggrund som Livgarder, har han til fulde taget Dragonånden til sig og prioriterer altid ”hesten før manden”, han er meget arbejdsom, ser hele tiden efter løsninger, muligheder for at optimere og går ikke hjem, før opgaverne er løst.

 

Andersen lever til fulde op til 1 ESK værdier: Ansvar, tillid og samarbejde.

 

Han har utrætteligt løst sine opgaver og konstant søgt at skabe de bedste vilkår for 1 ESK, han har udvist tillid både opad og nedad samt har udbygget og vedligeholdt et stærkt samarbejde internt i 1 ESK samt på tværs af såvel bataljon og regiment. 

 

På baggrund af ovenstående indstilles PL  Andersen til Holdets medarbejder 2021-II.

 

[]-til-web-årets-dragon aug-21-2021-[ARTIKEL].jpg

Dragon Mejdal tildeles æren af at blive Holdets Dragon.

Dragon Mejdal har siden hun startede udvist vilje, styrke og været en god kammerat over for de andre rekrutter i delingen. Dragon Mejdal har vist på alle øvelser at hun har en kampgejst der overstiger de andre i delingen, samt en fysisk såvel som mental styrke til at fortsætte, når det står hårdest til.

Når man giver Dragon Mejdal en opgave, udfører hun den med et smil på læben, uanset mængden af søvn eller kilometer i benene. På PTR øvelsen tog hun de tunge ting på Dragonhandlebanen, og skubbede bag på sine kammerater, som havde det hårdere end hende.

Hun har en motiverende effekt på sine kammerater, og hun står som et forbillede for de andre i delingen. Det har været en stejl læringskurve, men hun har undervejs på hele holdet udvist god faglig kunnen teoretisk, såvel som praktisk.

Dragon Mejdal kan råbe højt, når det er nødvendigt, og samtidigt vise omsorg for sine kammerater, når der er behov.

Hun har undervejs på dette hold udvist en tilpas grad af kækhed over for medlemmer af delingen, og har kunnet skelne mellem hvornår det har været passende at have en humoristisk tilgang til tingene, og hvornår det er bedst at vise seriøsitet. Derfor menes det at dragonen har taget regimentets motto til sig: Lykken Står Den Kække Bi.

Dragon Mejdal fortjener at blive udnævnt til holdets Dragon, grundet hendes faglighed, kammeratlighed, gå-på-mod og sin passende kækhed. Hun er en dygtig soldat.

[]-til-web--førstehjælper aug-21-2021-[ARTIKEL].jpg

Dragon Skibbild tildeles æren af at blive Holdets Førstehjælper.

Dragon Skibbild har under hele førstehjælpsuddannelsen udvist en meget professionel og flittig tilgang til faget. Hun har vist stor interesse for at tilegne sig mere viden, og ved tvivl har Skibbild aldrig været bange for at stille spørgsmål, dette har også været til stor gavn for sine kammerater.

Dragon Skibbild evner for førstehjælp har skindet igennem under hele forløbet især under mærkeprøverne, da hun præsterede at få guldmærke med imponerende 100 point i mærkeprøven.

Dragon Skibbild har fra starten udvist stor interesse og forståelse for faget, og har altid været klar på at blive udfordret samt støtte og hjælpe sine kammerater, hvis der skulle være behov for dette.

Dragon Skibbild møder altid velforberedt op, med et godt humør og en positiv tilgang til både undervisningen og sine kammerater.

Således har dragonen ikke kun udvist en flot individuel præstation, men er også et eksempel til efterfølgelse for sine kollegaer.

[]-til-web-skytte aug-21-2021-[ARTIKEL].jpg

Dragon Nyborg tildeles æren af at blive Holdets Skytte.

Holdets bedste skytte er Dragon Nyborg med følgende begrundelse.

Statusskydning A 100 m liggende uden anlæg, spredning på 58,7 mm / 150 mm tilfredsstillende. 

Statusskydning B 100 m knælende, spredning på 125 mm / 200 mm tilfredsstillende. 

Statusskydning C 100 m, stående, spredning på 131 mm / 250 mm tilfredsstillende. 

Statusskydning på 200 m, liggende uden anlæg, 94 point / 100 mulige, spredning på 198,8 mm. 

Bestået K7 i første forsøg. 

Desuden skød Nyborg 15 træf ud af 20 mulige på patruljeskydningen (statusskydning som bruges if. med PTR kurset).