342 års Parade JDR

Melding til RC

Ved paraden på Jydske Dragonregimentets fødselsdag den 1. november påsatte regimentschef, oberst Anders Poulsen tre nye bånd på Dragonregimentets estandart.

[Jydske Dragonregiment]-Estandart-bånd-web-2021-[ARTIKEL].jpg

JDR 342 års Parade

Et estandartbånd er et rødt bånd, som påsættes en kongeligt indviet estandart og markerer en særlig indsats i kamp. Rytterregimenter fører estandarter, mens andre regimenter fører faner.

[Jydske Dragonregiment]-Nye-bånd-web-2021-[ARTIKEL].jpg

Nye Estandart bånd til JDR
Båndene tildeles af regenten og har en tekst, som angiver sted og årstal for indsatsen.
På Jyske Dragonregiments (JDR’s) tre estandartbånd er der nævnt hele 15 årstal, hvor de tre sammenlagte regimenter: JDR, Dronningens Livregiment (DRLR) og Prinsens Livregiment (PLR) har modtaget hæder og anerkendelse for soldaternes indsats i kamp. DRLR og PLR er nedlagte regimenter, men deres historie videreføres af JDR.
Med genoprettelsen af Slesvigske Fodregiment (SLFR) den 1. januar 2019 skulle dette regiment ’trækkes ud’ af JDR’s historie. Derfor skal estandartbånd, der repræsenterer SLFR historie, ikke længere medtages på JDR estandart, men overgå til det nyoprettede regiments fane som fanebånd. JDR er nu tildelt opdaterede estandartbånd, så de resterende estandartbånd fremstår retvisende mht. regimentets nuværende historie.

[Jydske Dragonregiment]-nye-bånd-rc-web-2021-[ARTIKEL].jpg

RC påhænger nye bånd
På de nye estandartbånd står der:
Kjøbenhavns belejring 1658/59, Nyborg 1659, Wismar 1675, Gadebusch 1712, Rygen 1715, Stralsund 1809, Rosengarten 1813, Alt Rahlstedt 1813, Bornhøved 1813, Sehested 1813, Dybbøl 1848 og 1864, Aarhus 1849, Treldeskansen 1849 og Fredericia 1849.
JDR’s estandart blev overdraget til regimentet efter den nye hærlov tilbage i 1842, hvor de farvestrålende og meget uens estandarter fik et ensartet udtryk med Dannebrog som baggrund.
Den originale estandart er gennem årene blevet udskiftet, når det var tiltrængt.
I 2006 blev JDR’s estandart udskiftet endnu en gang, men denne gang for at få tilføjet det royale monogram H og tilføjet flere estandartbånd, da JDR i 2005 blev sammenlagt med PLR og dermed også favnede DRLR og SLFR.
Sammen med PLR gamle fane har den nye estandart fra 2006 sin faste plads på regimentschefens kontor, som den kun forlader ved særlige ceremonielle anledninger.
Den gamle JDR estandart, som blev ’pensioneret’ i 2006, har i dag en fornem og ærefuld placering på Christiansborg Slot.