Civiles brug af Forsvarets øvelsespladser

 

 • Øvelsespladsen er åben for offentligheden, når der ikke er militær aktivitet i terrænet.

 • Øvelsespladsen kan besøges af offentligheden, fra solopgang til solnedgang.

 • Der må ikke overnattes i terrænet.

 • Inden adgang til terrænet skal den enkelte sikre sig, at der ikke pågår nogen form for militær aktivitet. Dette fremgår af aktivitetsoversigten, som er ophængt på informationstavler, ved hovedvagten samt ved de godkendte P-pladser omkring terrænet.

 • Færdsel i terrænet må kun foregå til fods, på cykel eller til hest.

 • Hunde må medtages i terrænet, men de skal føres i snor.

 • Opsamling eller berøring af ammunitionsgenstande er forbudt. Skulle man finde ikke-afskudt ammunition eller lignende, bedes man markere stedet og orientere hovedvagten på Dragonkasernen på telefonnummer 72 82 45 00.

 • Brug af åben ild er ikke tilladt, og tobaksrygning må kun ske ved nøje omtanke og hensyntagen til forholdene.

 • Der skal udvises udpræget hensyn til fugle- og dyreliv, bevoksning, samt andre besøgende.

 • Henvisninger fra Forsvarets ansatte skal efterleves. Der kan i visse terrænområder - permanent eller midlertidigt - forekomme særskilte restriktioner. Der vil i så fald være skilte i området.

 • Yderligere information kan indhentes ved Driftsområde Holstebro, Dragonkasernen, på tel. 72 67 24 53.
Banansøen, Jydske Dragonregiment øvelsesplads

Smukke efterårs farver i en af terrænets små søer. Foto: Forsvaret

Banansøen, Jydske Dragonregiment øvelsesplads

Skønne omgivelser ved Boutrupsø. Foto: Forsvaret