Du må færdes i området fra solopgang til solnedgang, når der ikke er militære aktiviteter.
Du kan se eventuelle militære aktiviteter i området her på siden og på de opsatte informationstavler ved indfaldsvejene til terrænet. Enkelte aktiviteter kan være annonceret i pressen.

 

Generelle bestemmelser for ophold i øvelsesområdet:

 1. Kontroller øvelsesoversigterne for terrænet inden du tager afsted.

 2. Inden adgang til øvelsesområdet SKAL informationstavlerne besigtiges for at sikre, at øvelsesområdet er åbent for publikum.

 3. Færdsel i området er på eget ansvar.

 4. Du skal efterkomme militært personels anvisninger.

 5. OBS: Ballonmasterne anvendes IKKE længere til signalering af lukket terræn!

 6. Terrænet er åbent for færdsel til fods.

 7. Færdsel på cykel og til hest er kun tilladt på veje og stier.

 8. Køretøjer parkeres på parkeringspladsen ved skydebanen eller Englænder Plads.

 9. Børn skal være ifølge med voksne.

 10. Opsamling af ammunitionsgenstande eller andet militært materiel er forbudt.

 11. Hunde skal føres i snor (brud på dette vil medføre øjeblikkelig bortvisning).

 12. Brugen af åbent ild er ikke tilladt og tobaksrygning skal ske med omtanke.

 13. Udvis respekt for dyre- og planteliv.

 14. Henkastning af affald er forbudt - tag alt du har med ind i terrænet med ud igen.

 15. Droneflyvning er forbudt i en afstand af 150 meter til militære områder.

 16. Brug af metaldetektor er forbudt.

Forsvarets terræner i Nordjylland - Velkommen til Nr. Uttrup Øvelsesplads

Øvelsesoversigter for Nr. Uttrup Øvelsesplads og Skydebaner

Øvelsesterræn

Uddannelse af soldater i øvelsesterrænet. Foto: Forsvaret.

Øvelsesterræn

Køreruddannelse i øvelsesterrænet. Foto: Forsvaret.

Sidst opdateret 27. april, 2021 - Kl. 08.47