Kongeporten med lysopsætning

Kongeporten med lysopsætning fra Kulturnatten 2018. Fotograf: Monica Bell Sass, Kastellet.

Kastellet online

Kastellet har åbent fra kl. 06:00 til 20:00 i vinterhalvåret og kl. 06:00 til 22:00 i sommerhalvåret. Der er gratis entré og alle er velkomne. Læs mere på Kastellets hjemmeside og følg Kastellet på Facebook.

Myndigheder i Kastellet

Kastellet danner rammen for adskillige myndigheder og afdelinger på Forsvarsministeriets område. Klik på et af de nedenstående link for kontaktoplysninger til: 

 

Adresse og kontaktinformation

Kastellet
Gl. Hovedvagt
Kastellet
2100 København Ø

 

Kommandantskabet

Kommandanten, Sikkerhedsofficeren og to sekretærer udgør kommandantskabet i Kastellet. Kommandantskabet tilhører Adjudantursektionen, som er en enhed under Ledelsessekretariatet i Forsvarskommandoen (FKO).

 

Ved henvendelser omkring tilladelser, parader, militær sikkerhed, film/TV optagelser og parkering skal du kontakte Kommandanten eller Sikkerhedsofficeren.

 

Ved henvendelser omkring Facebook, hjemmeside og fotografering samt koordinering af arrangementer skal du kontakte Monica Bell Sass, sekretær for Kommandanten.

 

Ved henvendelser omkring Informationscenter for Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 1948 skal du kontakte Neel Guldbech, sekretær for Monument Komiteen.

 

Kommandant
Major Allan Bo Petersen
Telefon: +(45) 72811141
Mail: FKO-L-GK1@mil.dk

 

Sikkerhedsofficer
Chefsergent Jakob Dyhr
Telefon: +(45) 72811142
Mail: FKO-L-GK2@mil.dk

 

Sekretær
Overassistent Monica Bell Sass
Telefon: +(45) 72811143
Mail: FKO-L-GK3@mil.dk

 

Sekretær
Overassistent Neel Guldbech
Telefon: +(45) 29402250
Mail: FKO-L-GK4@mil.dk

 

Kommandantskabets adresse
Kommandantskabet i Kastellet
Gl. Hovedvagt
Kastellet 1
2100 København Ø

 

Parkering

Kommandanten i Kastellet og Sikkerhedsofficeren er ansvarlige for færdsel og parkering i Kastellet, herunder sanktionering ved overtrædelser.

 

Færdsel og parkering i Kastellet

Alle med parkeringstilladelse til Kastellet skal gøre sig bekendt med - og efterleve - ”Bestemmelser for færdsel og parkering i Kastellet,” udgivet af Kommandanten.

 

Færdsel

 • Færdselsloven er gældende overalt i Kastellet.
 • Max. hastighed 15 km/t er gældende overalt i Kastellet. For køretøjer over 3.500 kg. dog max. 10 km/t.
 • Kongeporten:
  Adgang for motorkøretøjer generelt, max. vægtbegrænsning: drivaksel: 11,5t., øvrige aksler: 10t. Boogie m. 2 aksler: 19t., m. 3 aksler: 24t.
 • Norgesporten (lejlighedsvis åben):
  Giver adgang for køretøjer op til 3.500 kg.

 

Parkeringsregler

 • Alene køretøjer med ærinde i Kastellet må parkeres i Kastellet.
 • Alle med tildelt parkeringstilladelse skal parkere i de tildelte zoner.
 • Op mod bygning, hæk og græsareal skal køretøjet parkeres med fronten mod disse (påbud fra Slots- og Kulturstyrelsen).
 • Der må IKKE parkeres i Hovedgaden.
 • Der må IKKE parkeres foran døre og porte, da disse er flugtveje.
 • Ønskes en privatbil, med ærinde i Kastellet, parkeret i Kastellet natten over, skal Sikkerhedsofficeren i Kastellet kontaktes.

 

Overtrædelse

Overtrædelse af ”Bestemmelser for færdsel og parkering i Kastellet” medfører sanktionering.

 

Kantinen

ISS Facility Service har siden februar 2018 stået for kantinedriften i Kastellet.
Bestilling af forplejning (og lokaler) foregår via Serviceportalen under Booking.

 

Køkkenchef: Kim Norup
Telefon: +(45) 22712515
Mail: DK-F-Kastellet@dk.issworld.com

Sidst opdateret 15. september, 2020 - Kl. 11.12