Uddannelsen ved Militærpolitiet

Uddannelse ved Militærpolitiet

 

Militærpolitiet er værnsfælles, hvilket betyder, at vi støtter både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Militærpolitiets grunduddannelse kan søges af personel fra alle tre værn. 

 

På vores grunduddannelse bliver du trænet til at være både en dygtig soldat og den juridiske autoritet i Forsvaret. Vi forbereder dig på virket som både soldat og politi, og vi lærer dig at begå dig, til når du senere får den røde baret.

 

Grunduddannelsen foregår ved Trænregimentet i Aalborg

Det er en korporalsuddannelse og har til formål at give dig det retslige overblik, de soldatermæssige færdigheder og den fysiske styrke, der skal til for at agere som en militær politimyndighed.

 

Befalingsmænd (fortrinsvis sergenter) kan også søge Militærpolitiets Grunduddannelse og vil i perioder under uddannelsen blive brugt som operative førere. Løn og grad bibeholdes under uddannelsen.

 

Befalingsmænd, der gennemfører Militærpolitiets Grunduddannelse, vil efter grunduddannelsen blive brugt som befalingsmænd i de operative Militærpoliti-kompagnier.

 

Militærpolitiets grunduddannelse er arbejdstidsneutral, hvilket betyder, at du ikke optjener overarbejde (herunder øvelsestillæg) under uddannelsen.

Militærpolitiet Danmark

 

En MP'er skal i høj grad være god til at kommunikere, samarbejde samt kunne motivere andre. Det er nogle af kendetegnene for en militærpolitisoldat, da en stor del af vores opgaveløsning bygger på teamwork.

 

Som MP'er forventes du at kunne samarbejde med alle typer af mennesker, da vi ofte arbejder på tværs af værn og rang for at få de bedst mulige opgaveløsninger. Derfor er det vigtigt, at du kan kommunikere i øjenhøjde, så informationer og budskaber bliver modtaget på bedst mulig måde.

 

Vi løfter hinanden op, støtter hinanden og arbejder mod fælles mål. Vi skal kunne motivere såvel hinanden som dem, vi samarbejder med, i forbindelse med opgaveløsningen.

 

Militærpolitiets arbejde stiller også krav til din evne til at arbejde i et foranderligt miljø. Selvom forholdene ændrer sig, vil målet ofte ultimativt være det samme, og derfor er det vigtigt at være handlekraftig og tage initiativ.

 

Det er ofte nødvendigt at træffe hurtige beslutninger undervejs, og det stiller krav til fleksibilitet i dit arbejde samt til dine evner til at kunne arbejde under et vist pres. Det er en klar fordel at være dygtig til at tilpasse sig samt til at se mulighederne i stedet for begrænsningerne i en given situation.

 

Vi gør vores absolut bedste i alle situationer, og det er derfor meget vigtigt, at du deler samme høje ambitionsniveau.

Militærpolitiet Danmark

 

Hvis du kan spejle dig selv i vores personprofil og mener, at du har, hvad der skal til for at blive militærpolitisoldat, er du velkommen til at søge om at komme til vores optagelsesprøve. Den bliver afholdt en-to gange om året.

 

Oplysninger om næste hold og ansøgningsfrister finder du her.

 

Krav

Du skal opfylde følgende krav for at komme til optagelsesprøve hos Militærpolitiet:

 

Du skal:

 • have gennemført basisuddannelsen i enten Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet,
 • have en forholdskarakter på minimum B2 fra værnepligt/-ret,
 • være ustraffet (vandelskrav),
 • som minimum have bestået folkeskolens afgangsprøve med karakteren 02 (6) i fagene dansk, engelsk og regning/matematik,
 • have kørekort kategori B,
 • være uafhængig af briller,
 • kunne sikkerhedsgodkendes til ”HEMMELIG”,
 • have en passende fysisk fremtræden, samt
 • have en forventning om at kunne gennemføre vores optagelsesprøve.

[Militærpolitiet]-SVØM ved MPS-2022-[MASTER].jpg

 

Du skal have viljen!

Vi oplever et stort frafald ved hver optagelse og på hvert hold. På denne side forsøger vi derfor at give dig bedre forudsætninger for at vide, hvad der skal til for at gennemføre vores optagelsesprøver. På nuværende tidspunkt bliver kun 15-20 % af ansøgerne i sidste ende uddannede MP'ere. Med andre ord: Du skal både ville og kunne det.

 

Inden du søger ind på Militærpolitiets Grunduddannelse, er det en fordel, at du sikrer dig, at du er egnet til at komme til optagelsesprøverne (se tidligere afsnit ”Ansøgning”).

 

Optagelsesprøven

Hvis du opfylder kravene, bliver du indkaldt til optagelsesprøven, som foregår over to omgange.

 

Første del:

I første omgang tester vi din fysik, dine boglige evner, samt din viden om og motivation for at søge til Militærpolitiet. Dette gør vi for at teste om du er bogligt og fysisk egnet og om din motivation rent faktisk bygger på noget vi også forventer at kunne indfri ved Militærpolitiet.

 

Vi oplever omkring 20 % frafald på de fysiske tests, hvor det specielt er kropshævninger og svømning der ikke bestås.
Sørg derfor for at have testet dig selv på de fysiske krav, således du er helt sikker på at du kan gennemføre dem, selv på en dårlig dag.
Når du tester dig selv er det en fordel at gennemføre både løb, muskeltest og svømning med korte pauser imellem, da det er den måde det gennemføres på til testen. 

 

Ved samtalerne med MP bliver 25-30 % fravalgt, f.eks. grundet manglende modenhed, manglende kendskab til MP og dermed en forkert baseret motivation for at søge, eller manglende gennemslagskraft, til at kunne stå i politirollen i Forsvaret.

 

Endelig bliver ganske få, 5-10 %, fravalgt grundet manglende boglige evner.

 

Anden del:

Anden del af optagelsesprøverne består af en psykologvurdering samt et lægetjek. Begge dele udføres af Forsvarsministeriets Personalestyrelse og er deres godkendelse af, at du fysisk og psykisk er egnet til at være Militærpolitisoldat.

 

Der optages normalt mellem 15-30 elever pr. hold på Militærpolitiskolen, og der er normalt 1-2 hold pr. år. Antallet afhænger af Militærpolitiets behov for nyt personel på det givne tidspunkt.

 

Prøverne

 

Fysiske test (læs mere her om styrke- og løbetest):

 • Løbetest, niveau 3 (12 min test),
 • Styrketest, niveau 3 (gennemføres umiddelbart i forlængelse af løbetest),
 • Svømning, 300 meter (fri) uden tidsbegrænsning (gennemføres umiddelbart i forlængelse af løbe- og styrketest).

Skriftlige prøver

 • Dansk og engelsk.

 Personligt interview med MP

 • Handler om blandt andet engagement og motivation.

 

Lægetjek gennem Forsvarets sundhedstjeneste.

 

Psykologvurdering ved Forsvarets Personalestyrelse (FPS).

Militærpolitiet Danmark

 

Grunduddannelsen ved Militærpolitiet varer ca. 10½ måned og er delt op i tre moduler:

 

Første modul

- har især fokus på enkeltkæmperfærdigheder og betegnes som det grønne modul, hvor du primært trænes som soldat.

 

Her vil du blive uddannet i kamp og overlevelse, som du måske kender under navnet skyttetjeneste fra din basisuddannelse.

 

Endvidere modtager du uddannelse i signalmidler, geværuddannelse, uddannelse på pistol Sig Sauer P-320, orienteringslære, militær fysisk træning, march, køreuddannelse, omskoling til køretøjer og meget mere.

 

Modulet afsluttes med øvelsen ”Klør Knægt”, som er en udfordrende øvelse, der har til formål at teste, hvordan du og dine elevkammerater arbejder, når I bliver presset til det yderste.

 

Andet modul

- klæder dig på til at være politimyndighed, og i dette modul arbejder vi blandt andet med rets- og straffelære, militærpolitiets magtmidler, konflikthåndtering, efterforskning, rapportskrivning og frihedsberøvelsestjeneste.

 

Her får du det teoretiske og praktiske grundlag for at anvende de færdigheder, som kræves af en MP'er. Derved er dette modul i stor grad med til at forme dig i forhold til din fremtidige politifunktion.

 

Tredje og sidste del

- har fokus på at kombinere de tidligere indlærte kompetencer i første og andet modul.

 

Perioden er præget af øvelser, handlebaner og eksaminer, hvor du skal vise, at du kan kombinere det tidligere indlærte.

 

Som afslutning på tredje modul udnævnes du til MP'er og får den røde baret. Du udnævnes ved samme lejlighed til korporal, hvis du ikke i forvejen har en højere rang.

Militærpolitiet Danmark

 

Du ansættes som konstabelelev og udnævnes til konstabel efter ca. fem måneders tjeneste på militærpolitiskolen.

 

Er du befalingsmand, beholder du din grad under hele uddannelsen.

 

Du bibeholder gradstegnene fra det værn, du har gjort tjeneste ved, inden du kom til MP.

Grunduddannelsen ved MP tæller som en HRU uddannelse. 

 

Når uddannelsen er slut

Efter endt grunduddannelse ved MP-skolen overgår du til 1. Militærpolitikompagni, hvor du modtager yderligere 12 måneders uddannelse. Du vil i rammen af kompagniet modtage efteruddannelse (funktionsuddannelse), som tilpasses efter den opgave, du efterfølgende skal ud at løse.

 

Blandt disse uddannelser kan nævnes kørekursus ved Rigspolitiet, livvagtskursus, skydeuddannelse og anden generel, militær uddannelse.

 

Efter tilfredsstillende tjeneste ved 1. Militærpolitikompagni har du normalt mulighed for enten af forblive i kompagniet, søge en stilling i 2. Militærpolitikompagni eller søge sergentskole.

 

Din videre tjeneste hos Militærpolitiet afhænger af de fremtidige opgaver for MP samt dine egne ambitioner og ønsker for fremtiden.

 

Der er også gode muligheder for at deltage i internationale operationer, hvis du fortsætter din tjeneste ved MP.

 

Er du stadig interesseret i at blive en del af Militærpoliti-familien?

Så tryk på linket her: Professionel Militærpolitisoldat. Så kan du læse meget mere om uddannelse og optagelse.

Sidst opdateret 16. september, 2020 - Kl. 09.31