Finskytte monterer sit gevær i trefod

Danske finskytter har noget af det bedste udstyr, der findes. Foto: Tue Skals / Forsvaret

24. maj 2006 fik seks infanterister fra Den Kongelige Livgarde overrakt deres uddannelsesbevis efter et seks uger langt kursus på Hærens Kampskole.

 

De blev de første, der bestod en formel uddannelse som finskytter i en forsøgsordning. Finskytterne indgik i en manøvrestøttesektion, der bestod af mandskab med dysekanon, let mortér og let maskingevær. Siden er uddannelsen blevet udbygget og gjort permanent, så finskytterne i dag er integreret i stabskompagnierne. Uddannelsen, som den ser ud i dag, er udviklet i tæt samarbejde med blandt andre specialoperationsstyrkerne.

 

”Jeg er ikke i tvivl om, at de danske finskytter er blandt de bedste i verden,” siger chefsergent Hans Lundgaard, der har været med til at bygge uddannelsen op og selv har været udsendt som finskytte til Afghanistan.

 

Sideløbende med den uddannelsesmæssige professionalisering har der ifølge Hans Lundgaard været et godt samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). Hærens finskytter har for eksempel de samme rifler, som Jægerkorpset og Frømandskorpset bruger, samt – ifølge Hans Lundgaard – en af markedets bedste infrarøde kikkert. Hærens finskytter mangler med andre ord ikke det, Hans Lundgaard kalder ”seriøst grej”.

 

”De danske finskytter har noget af det bedste udstyr, der findes. Vi har haft en rigtig god dialog med FMI, og de har virkelig leveret,” roser Hans Lundgaard.

 

Han er ikke længere en del af finskyttesektionen, men leder i dag Urban Operations-elementet under 2. Brigade. Du kan være sikker på at løbe ind i Hans Lundgaard, hvis du dukker op til Danish International Sniper Competition (DISC).

 

Du kan læse mere og se videoer på facebooksiden Danish Snipers.

Sako TRG 42 A1

Fisnskyttegevær

SAKO TRG 42 A1 præcisionsriffel med foldbart skæfte. Riflen er kaliber .338. Der er plads til fem skud i magasinet. Foto: Tue Skals / Forsvaret