Militærmanualen blev første gang udgivet i september 2016. Denne version er opdateret i 2020.

Forord af daværende forsvarschef Peter Bartram:

Da projekt militærmanual blev vedtaget som en del af forsvarsaftalen 2010-2014 indgik det som en afgørende præmis for det færdige produkt, at manualen skulle give merværdi for det danske Forsvar. Jeg mener i høj grad, at dette er opnået. Den er operativt anvendelig med sine mange konkrete anvisninger, og vil komme til at udgøre et vigtigt arbejdsredskab fremover for mine planlægningsstabe, chefer og militærjurister her i Danmark og i missionerne.

Jeg noterer mig med tilfredshed, at manualen har taget sit udspring i en grundig undersøgelse af Forsvarets erfaringer gennem de seneste 15-20 år, og anviser rammerne for fremtidig håndtering af en lang række af de vanskelige spørgsmål Forsvaret har været konfronteret med i perioden.

Manualen skal udgøre grundlaget for al uddannelse af Forsvarets personel på området for folkeret i internationale militære operationer. Manualen er meget omfattende, og det er derfor nødvendigt med opfølgende uddannelse og yderligere implementerende redskaber som fx opdatering af soldatens kort og andre direktiver på området. Jeg har derfor afsat de nødvendige ressourcer til denne vigtige opgave.

Jeg vil gerne takke de mange, der har bidraget til manualen, herunder også de mange militært ansatte, der har afsat tid til at kommentere på kapiteludkast, for at sikre fokus på militær anvendelighed og relevans.

  • Udgiver

    Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen

  • Udgivelsesdato

    18. november, 2020

Hent publikation