I København gennemføres flagdagen efter følgende program:

 

Kl. 12.00 – 13.00: Kranselægning i Kastellet

Kranselægning ved Monumentet over Danmarks internationale indsats siden 1948 i Kastellet. Deltagere er en paradestyrke fra Forsvaret, Hjemmeværnet, Politiet, Beredskabsstyrelse og veteraner. Derudover deltager Kongehuset, regering, Folketing, repræsentanter for Forsvarets, Politiets og Beredskabsstyrelsens ledelser samt pårørende og efterladte. Danske Veteraner deltager med faner.

 

Deres Kongelige Højheder Kronprinsparret samt repræsentanter for danske myndigheder og internationale samarbejdspartnere lægger kranse ved mindesmærket. Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller. Folketingets formand og forsvarsministeren holder taler.

 

Kl. 14.15 – 15.15. Gudstjeneste i Holmens Kirke

Gudstjeneste i Holmens Kirke for de efterladte til dræbte i international tjeneste med deltagelse af Kongehuset, regering, Folketing, ledelser fra Forsvar, Politi og Beredskabsstyrelsen samt øvrige særligt inviterede gæster. Derudover deltager soldater fra enheder, der var været udsendt siden flagdagen 2021. Udenrigsministeren holder tale.

 

Kl. 15.45 – 16.30. Parade på Christiansborg Slotsplads

Parade på Christiansborg Slotsplads for de udsendte siden flagdagen 2021. Der er deltagelse af de efterladte til dræbte soldater, Kongehuset, regering, Folketing, ledelser fra Forsvar, Politi og Beredskabsstyrelsen, internationale samarbejdspartnere samt øvrige særligt inviterede gæster. Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller. Statsministeren, rigspolitichefen og forsvarschefen taler til paraden.

 

Kl. 16.30 – 17.45 Reception i Rigsdagsgården

Reception for de udsendte siden flagdagen 2021 samt deres pårørende. Folketinget er vært ved receptionen. Der er kun adgang for inviterede.

 

 

Sidst opdateret 1. august, 2022 - Kl. 14.17