Den 5. september markeres Flagdag for Danmarks udsendte over hele landet. Flagdagen hylder alle de kvinder og mænd, som har været udsendt for Danmark i det forgangne år og tidligere. Flagdagen markeres i 2024 for 16. gang.

 

I København gennemføres der mindehøjtidelighed og kranselægning i Kastellet, mindegudstjeneste i Holmens Kirke og parade på Christiansborg Slotsplads. Pressen inviteres til at dække de tre arrangementer.

 

Arrangementer:

Kastellet: Mindehøjtidelighed 12:00-13:00

Mindehøjtideligheden gennemføres ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 1948 for pårørende til faldne/omkomne veteraner med deltagelse af Kongeparret, regeringen, medlemmer af Folketinget, forsvarschefen, rigspolitichefen, direktøren for Beredskabsstyrelsen samt øvrige særligt inviterede. Herudover deltager en paradestyrke fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, Hjemmeværnet, Politiet, Beredskabsstyrelsen og Danmarks Veteraner.

 

På Kastellet har pressen mulighed for at få lyd fra Kastellets lydanlæg (XLR) ved pressepoolen. 

 

Holmens Kirke: Mindegudstjeneste 14:14-15:15

Mindegudstjenesten gennemføres for pårørende til faldne/omkomne veteraner med deltagelse af Kongeparret, regeringen, medlemmer af Folketinget, forsvarschefen, rigspolitichefen, direktøren for Beredskabsstyrelsen samt øvrige særligt inviterede gæster. 

 

Christiansborg Slotplads: Parade 15:45-16:30

Paraden gennemføres for udsendte siden Flagdagen 2023 fra Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen, Udenrigsministeriet, Politiet samt for pårørende til faldne/omkomne. Herudover deltager Kongeparret, regeringen, Folketinget, forsvarschefen, rigspolitichefen, direktøren for Beredskabsstyrelsen samt øvrige særligt inviterede gæster.

 

Tilmelding for pressen

Tilmelding fra pressen til de tre arrangementer er obligatorisk.

Journalister/fotografer der ønsker at deltage i Kastellet, Holmens Kirke og på Christiansborg skal tilmelde sig via mail til fko-presse@mil.dk senest mandag den 2. september kl. 12.00. I tilmeldingen anføres hvilke af arrangementerne, der ønskes akkreditering til. 

 

Præcise mødetidspunkter og mødesteder fremsendes direkte til de tilmeldte efter tilmeldingsfristen.

 

Det vil være nødvendigt at møde i god tid, inden arrangementerne begynder. Det skyldes, at pressefolk og fotografer skal sikkerhedskontrolleres af politiet på hver af de tre lokaliteter for at få adgang til presseområderne.

 

Der kan ikke forventes adgang til presseområderne ved for sent fremmøde.

 

Vær opmærksom på den korte tid mellem de enkelte arrangementer. Det kan på grund af mødetid i forbindelse med kontrol være nødvendigt at tilmelde flere journalister, hvis alle tre begivenheder skal dækkes.

 

Arrangementer andre steder i Danmark og Rigsfællesskabet

Flagdagen for Danmarks udsendte markeres i hele Danmark samt på Færøerne og i Grønland. For en oversigt over de lokale arrangementer henvises til Folk & Sikkerheds oversigt på: www.Flagdagen.dk

 

Læs mere om flagdagen for Danmarks udsendte her www.forsvaret.dk/flagdag