Dansk C-130

Dansk C-130J over Kattegat. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste / Forsvaret.

Hercules-transportflyet er et taktisk transportfly, der kan laste omkring 20 tons gods eller op til omkring 120 passagerer. En af flyets styrker er, at det kan lande og lette fra korte og primitive landingsbaner. Det gør flyet velegnet til at operere i blandt andet Grønland, for eksempel med transport af brændstof og andre forsyninger til Station Nord.

De danske Hercules-fly kan også levere gods med faldskærm fra luften. Også denne mulighed bruges i Grønland, hvor flyene leverer forsyninger til Sirius-patruljen, blandt andet det såkaldte ”juledrop”.

Flyene leverer også transportkapacitet til udsendte danske enheder, og Hercules-flyene har ligeledes været udsendt som en enhed i internationale missioner i blandt andet Afghanistan, Irak samt i Afrika, hvor flyene evne til at operere under primitive forhold er afgørende. Flyene anvendes også til medicinsk evakuering af syge og sårede.

Den seneste udvikling af brugen af de dansk Hercules-fly omfatter øget samarbejde med Jægerkorpset og Frømandskorpset samt montering af overvågningsudstyr, der kan anvendes i såvel det arktiske område som i øvrige operationsområder. 

Flyvevåbnet har haft Hercules-fly siden 1975. Først tre fly af typen C-130H. De blev fra 2005 erstattet af fire fly af C-130J-typen, der adskiller sig ved blandt andet at være længere, have mere brændstof-økonomiske motorer og generelt være opdaterede på en række punkter.

De danske Hercules-fly hører hjemme i Eskadrille 721 under Air Transport Wing i Aalborg.

Hercules-flyet har været operativt siden 1956. Det findes i utallige versioner og benyttes internationalt i mange forskellige roller både militært og civilt.

C-130J-30 Hercules

Antal: 4

Besætning: 3-4

Højde: 11,7 m

Spændvidde: 40,4 m

Fart (maks.): 630 km/t

Længde: 34,36 m

Aktionsradius: 5.700 km

Sidst opdateret 11. august, 2020 - Kl. 15.38