Dansk F-35 går i luften for første gang

Den første danske F-35 går her i luften på sin første testtur. Foto: Lockheed Martin.

F-35 er et såkaldt 5. generations-kampfly, hvilket blandt andet betyder at det er stealth (svært at opdage på radar), har intern våbenlast, har en avanceret og fusioneret sensorpakke og ikke mindst har en hidtil uset evne til at udnytte data og netværk.

 

F-35 kan identificere og følge andre fly hurtigere og på større afstande, uden at blive opdaget. Det er et alsidigt fly, som kan udføre missioner alene, der tidligere ville kræve flere fly med forskellige specialer.

 

 

En afgørende forskel på fortidens kampfly og F-35er F-35’s radarteknologi og hypermoderne sensorer. Med sit avancerede radarsystem kan flyet scanne enorme områder og give besked til andre enheder om potentielle fjender. Med sine sensorer kan F-35 identificere mål på havoverfladen, mål på jorden samt missiler i luften.


Denne måldata, som F-35 er i stand til at sende, er så præcis, at den kan bruges som koordinatpunkt til bekæmpelse af eksempelvis et fjendtligt affyret missil. Måldata kan f.eks. gå fra flyet til Søværnets fregatter, således at de potentielt kan blive den kampafgørende faktor.


F-35 kampflyet kan filtrere og prioritere i de datamængder, det indsamler. Piloten bliver løbende fodret med relevante informationer, der bidrager til det taktiske overblik i situationen, og som kan deles med andre fly eller med styrker på jorden.

F-35's teknologi

I et kampfly dækker AESA-radarteknologi over en teknologi, hvor op imod flere tusinde elektroniske radioantenner er samlet til konstant at scanne området omkring kampflyet, og som gennem avanceret signalbehandling har en meget
stor præcision og opløsning. I en F-35 er AESA-radaren monteret i flyets næse.


Det er den største AESA-radar, som noget fly nogensinde har haft monteret, hvilket gør F-35 i stand til at scanne enorme områder og lave detaljerede
radarbilleder, der kan sammenlignes med fotografier

Pratt & Whitney F135-motoren er en af de kraftigste jetmotorer, der er lavet til kampfly. I modsætning til de fleste andre kampfly tillader F135-motoren, at F-35 kan flyve med overlydshastighed uden at bruge efterbrænderen. Motoren i et kampfly er en af de sværeste ting at skjule for modstanderens radarer især forfra og bagfra, men kombinationen af flyets specielle luftindtag og motorens konstruktion gør, at F-35 har stealth-egenskaber fra alle vinkler.

Begrebet »stealth« dækker over F-35’s evne til at være meget svær at observere på fjendens radarer. Mange elementer er afgørende for denne egenskab, men noget af det mest væsentlige er materialevalget samt designet.


F-35 er designet ud fra den filosofi, at alle overflader skal være rene og afsluttet med en skarp kant, men ingen rette vinkler, samt at alt skal være skjult inde bag flyets grå facade. Derfor har flyet ikke som udgangspunkt udvendig våbenophængning, men i stedet et integreret våbensystem inde i selve flyets karosseri. Den fjendtlige radar opdager et mål ved det ekko, der bliver kastet tilbage til radaren, når den rammer en genstand. Måden, F-35 er konstrueret på, gør, at radarenergien enten bliver dæmpet eller sendt i andre retninger end tilbage til den fjendtlige radar. På den måde bliver det nærmest umuligt for fjenden at finde frem til flyets nøjagtige position.

Modsat i F-16, hvor mange af oplysningerne, som piloten navigerer efter, er fordelt på flere instrumenter, så bliver al denne information samlet i én skærm i F-35. Man kan langt hen ad vejen sammenligne det med den tablet,  om mange af os har derhjemme. Skærmen kan enten styres som en »touch-screen«, men rystelser og kraftpåvirkning under skarpe manøvrer i F-35 kan gøre det svært at arbejde præcist med fingrene på en trykfølsom skærm. Derfor kan piloten vælge at styre visningen på skærmen via et ’joystick’ og kontakter på styrepind og gashåndtag, hvorfra piloten kan fremkalde lige præcis dén information, han eller hun har brug for i situationen.

Sidst opdateret 11. september, 2023 - Kl. 12.01