Norsk F-35 letter fra Flyvestation Skrydstrup.

Et norsk F-35 kampfly letter fra Flyvestation Skrydstrup i forbindelse med demonstrationsflyvningen den 22. maj 2019. Foto: Forsvaret.

I arbejdet med F-35 er der behov for mange forskellige fagligheder - både med militær- og civilbaggrund. Det er et arbejdsområde, der er præget af enorm dynamik, fokus og ansvar, fordi der er tale om udviklingen og implementeringen af verdens mest avancerede kampfly. En hjørnesten i opretholdelsen af Danmarks sikkerheds- og udenrigspolitiske interesser.

Dine muligheder

Besøg Karriere i Forsvaret, hvor du kan læse mere om mulighederne og blive klogere på, hvordan du kan komme til at arbejde med F-35.

 

Geografisk placering

Kampflyene vil være placeret på Flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland, men arbejdet med F-35 foregår mange steder i såvel indland som udland. Det være sig både i Karup, København og USA.

Fakta

F-35A Lightning II.

Danmark har i alt købt 27 stk. F-35A.

21 af dem vil operere fra Flyvestation Skrydstrup, mens seks af dem vil have permanet ophold i USA. Her vil de blive brugt til træning, omskoling og uddannelse af nye danske piloter.

Der findes tre forskellige typer af F-35. Der findes en A, B og C version. A-versionen er standardversionen, og det er den, som Danmark har købt.

De nye F-35 kampfly får base på Flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland, hvor de skal flyve og operere fra.

Lockheed Martin.

Sidst opdateret 7. december, 2020 - Kl. 12.59