Fregatten F362 Peter Willemoes og hangarskibet USS George H.W. Bush fotograferet 16. december 2016 i Atlanterhavet under øvelsen CX2, hvor fregatten var med Carrier Strike Group 2.

Fregatten F362 Peter Willemoes og hangarskibet USS George H.W. Bush fotograferet 16. december 2016 i Atlanterhavet under øvelsen CX2, hvor fregatten var med Carrier Strike Group 2. Foto: Peter Willemoes/Forsvaret.

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Torsdag den 26. januar er der førstebehandling af beslutningsforslag nr. B 56 i Folketinget. Beslutningsforslaget handler om et dansk militært bidrag til en amerikansk hangarskibsgruppe til støtte for den internationale koalitions indsats mod ISIL i Irak og Syrien og fremme af maritim sikkerhed. Folketinget skal tage stilling til, om den danske fregat kan deltage i forsvaret af hangarskibsgruppen under operationerne.


Mens Folketinget behandler regeringens forslag, vil de pårørende, Søværnets ledelse og statsminister Lars Løkke Rasmussen sige farvel til besætningen, når fregatten sejler fra Flådestation Korsør torsdag den 26. januar klokken 14.20. Det sker, for at skibet kan være på plads i Middelhavet og mødes med USS George H. W. Bush og resten af Carrier Strike Group 2, når missionen skal begynde.Store forventninger


Det er en mission, som Søværnet har store forventninger til. De øvelser, der har gået forud, har allerede givet skib og besætning en masse erfaring, men det er ikke kun besætningen og fregatterne, der kommer til at mærke et udbytte af samarbejdet.

- Det at operere med en hangarskibsgruppe på denne måde kommer til at styrke Danmarks evne til at indgå i komplekse multinationale sømilitære operationer i fremtiden, siger kontreadmiral Frank Trojahn, der er chef for Marinestaben.


En unik situation

En Carrier Strike Group består af et hangarskib, seks til ti krydsere og destroyere og i perioder ubåde. USS George H. W. Bush, der er det centrale skib i gruppen, har omkring 70 operative fly ombord. Besætningerne på skibene tæller i alt cirka 7500 mænd og kvinder. Det amerikanske forsvar råder over et antal Carrier Strike-grupper, og de skal kunne fungere selvstændigt overalt i verden. Med en styrke af denne type er det bydende nødvendigt, at kommando- og kontrolforholdene er velafprøvede, for at styrkerne kan operere. Derfor har Peter Willemoes og besætning været på øvelse ud for USA's østkyst i efteråret.


- Samarbejdet har allerede været meget givtigt, og jeg kan med ro i stemmen sige, at vi er klar til at deltage, hvis Folketinget beslutter det, siger kommandørkaptajn Kristian Haumann.


Til Pressen
Pressen inviteres til at deltage i afsendelsen af Peter Willemoes fra Flådestation Korsør. Det vil blandt andet være muligt at tale med chefen for Marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn og skibschefen, kommandørkaptajn Kristian Haumann inden afgang. Af hensyn til adgang til Flådestationen er det nødvendigt at melde sig til arrangementet. Dette gøres ved at sende en mail til skjoldan@mil.dk eller ringe til Lars Skjoldan på telefon 2523 9191 senest klokken 10.00 torsdag den 26. januar. Tilmeldte medier bedes møde i hovedvagten på Flådestation Korsør klokken 13.00.

Dansk bidrag til Carrier Strike Group 2

Hvis Folketinget vedtager beslutningsforslag B56, vil opgaverne for fregatten bestå af bidrag til det samlede forsvar af gruppen og eventuel varetagelse af koordination og kontrol af flytrafik i luftrummet omkring hangarskibsgruppen.

Det danske bidrag til forsvaret af hangarskibsgruppen indebærer primært, at fregattens radarsystemer og sensorer anvendes til at indsamle og udveksle radarbilleder og data med de øvrige enheder i hangarskibsgruppen. Herigennem bidrager fregatten til at opretholde et fælles opdateret situationsbillede, som anvendes til at koordinere det samlede forsvar af hangarskibsgruppen. Hvis der konstateres en konkret trussel mod hangarskibsgruppen, vil den danske fregat kunne anvende magt til at forsvare den samlede hangarskibsgruppe.