Næstkommanderende i Building Partner Capacity Major Rob fra Delta Kompagniet og Chefen for BPC og DANCON, Oberstløjtnant Jesper Møller-Pedersen markerer overdragelsen til danskerne.

Næstkommanderende i Building Partner Capacity Major Rob fra Delta Kompagniet og Chefen for BPC og DANCON, Oberstløjtnant Jesper Møller-Pedersen markerer overdragelsen til danskerne. Foto: Presseofficer Morten/Forsvaret.

Af presseofficer Morten

Gennem de sidste par år har det danske kontingent i Irak (DANCON) samarbejdet med engelske infanterister.

Torsdag den 10. maj sluttede samarbejdet.

Her overtog DANCON Operation Inherent Resolve hold 7 hele træningsopgaven fra 3. SCOTS, som har været en del af træningsenheden siden januar 2018. 3. SCOTS har bidraget til træningsenheden - Building Partnership Capacity (BPC) - med næstkommanderende, en del af planlægningskapaciteten, Company Traning Teams (CTT) og Guardian Angels (sikringsenheder og personbeskyttelse). Efterfølgende er det Storbritanniens hensigt at samle den britiske indsats ved Operation Inherent Resolve et andet sted i Irak.


Overdragelsen af træningsopgaven blev markeret med en parade på Al Asad Air Base. Hovedparten af DANCON OIR 7 og infanteribataljonen 3. SCOTS var opstillet foran det danske hovedkvarter. Næstkommanderende i BPC major Rob fra Delta Kompagniet ved 3. SCOTS fremhævede det gode samarbejde:

- I say with absolute certainty that 3. SCOTS and my company have been most fortunate in having the opportunity to work with such a great gathering of men and women – Danes, Latvians, Estonians and Lithuanians: you are a credit to your respective nations.

Chefen for BPC og DANCON, oberstløjtnant Jesper Møller-Pedersen, takkede for briternes indsats og det gode samarbejde. Chefen sagde blandt andet:

- We came into Iraq a little more than 3 months ago – and we were very well received by you. Thank you for sharing your experience and best practice for planning, training and force protection. That was very helpful. 

Oberstløjtnanten afsluttede med ordene:

- UK and Danish troops have been teaming up with each other at numerous missions. That’s what we did in Basra Province in this country more than 10 years ago, in the Helmand Province in Afghanistan and now again in Iraq – in Anbar Province. We will probably meet in another mission, and I will look forward to work with you again.   

3. SCOTS trækker i alt 71 soldater ud af BPC. DANCON overtager alle opgaver fra 3. SCOTS, hvilket medfører en del organisatoriske ændringer i det danske kontingent. Dette sker som en del af en større reorganisering af opgaverne på Al-Asad Air Base.

Der er i øjeblikket 65 danske soldater tilknyttet basen sikringsenhed. Disse soldater frigøres fra opgaven, og skal fremadrettet skal indgå i BPC som instruktører og guardian angles. Soldaterne ser frem til ændringerne, og de glæder sig til komme i gang med træningen af de irakiske sikkerhedsstyrker.

Samarbejde siden 2016

Storbritannien og Danmark har siden oktober 2016 delt opgaven med at træne irakiske sikkerhedsstyrker på Al Asad Air Base. Først deltog briterne med regimentet 4. RIFLES, derefter 4. SCOTS efterfulgt af 2. RIFLES og til sidst 3. SCOTS.

Træning af irakiske sikkerhedsstyrker på Al Asad Air Base er en del af den globale kamp mod ISIL. Indsatsen skal sikre, at de irakiske hær- og politistyrker forsat kan holde ISIL ude af Irak og på lang sigt skabe et mere fredeligt og stabilt Irak. Det danske bidrag til Operation Inherent Resolve har i en årrække haft et eksemplarisk samarbejde med de britiske stabsofficerer og CTT. Det har været en fordel, at kunne inddrage forskellige perspektiver på problemstillingerne.