Første udgave af Forsvarsavisen kom på gaden i 2012 – nu er det slut.

Første udgave af Forsvarsavisen kom på gaden i 2012 – nu er det slut. Foto: Sune Wadskjær Nielsen/Forsvaret.

Af Forsvarskommandoen

Det blev til otte år og 61 udgaver, når Forsvarsavisen udkommer for sidste gang i december. Til næste år lander et helt nyt magasin i medarbejdernes postkasser, og efter planen skal det udkomme to gange om året og have fokus på medarbejdernes hverdag, liv og karrierer. Forhåbentlig bliver det et magasin, som skaber værdi for medarbejderne, og giver dem lyst til at læse med, siger Forsvarets kommunikationschef, oberst Susanne Lund: 

"Magasinet kommer til at handle om soldaterne og Forsvarets hverdag, og vi skal bore os ned i historier, der handler om os selv. Det skal være underholdende, og det skal være fagligt, så det kan blive genstand for gode samtaler rundt omkring på alle arbejdspladser. Jeg håber, at magasinet kan være med til at skabe noget sammenhængskraft og fællesskab."

Beslutningen om at erstatte Forsvarsavisen med et medarbejdermagasin blev truffet på baggrund af Forsvarschefens rundrejse tidligere på året og Forsvarskommandoens analyse af den interne kommunikation. En beslutning som både er bakket op af CSU (Forsvarets centrale samarbejdsudvalg) og de faglige organisationer. Lige nu er udviklingen af magasinet i fuld gang. 

"Det er vigtigt, at vi får fundet en form, som virker, og at det bliver et magasin, som man får lyst til at læse, for ellers så skal vi jo ikke gøre det. Der er så mange spændende faglige historier, som vi kunne dykke ned i, og som vi kan folde ud, når vi får lidt mere spalteplads. Den enkelte skulle gerne føle, at her er noget, der giver mening for mig at læse," forklarer Susanne Lund. 

Forsvarsavisen har i de seneste otte år dækket de ting, der sker på den korte bane – lige her og nu. Så når avisen lukker, mister Forsvaret også en kanal for intern kommunikation. Det betyder, at medarbejderne fremover skal have deres løbende nyheder og information på  Forsvarsinfo og via linjekommunikation (den kommunikation som flyder gennem systemet via cheferne). Susanne Lund og Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling arbejder lige nu på at styrke begge kanaler. Det betyder for eksempel, at enheder og tjenestesteder skal have medarbejderne til at tilmelde sig Forsvarsinfo, samtidig med at de selv tager platformen i brug til lokale nyheder og information.   

PS: magasinredaktionen tager nu imod idéer, input og ønsker på magasinet@mil.dk