Af Forsvarskommandoen

Den operative indsats i forhold til mink koordineres under Rigspolitiets ledelse i Den Nationale Operative Stab (NOST). Det er også herigennem, at Forsvaret og Beredskabsstyrelsen er blevet anmodet om levere praktisk og logistisk støtte til fødevare- og miljømyndighedernes indsats.

Det er Fødevarestyrelsen, som er bygherre i forhold til etableringen af grave til mink på Forsvarets øvelsesarealer ved Karup og Holstebro. De områder, hvori grave kunne etableres, blev udpeget af Miljøstyrelsen.

Der er dispenseret fra kravet om miljøvurdering jf. miljøvurderingsloven §4, stk. 1. Forsvarets bistand har derudover været rettet mod Fødevarestyrelsen som bygherre.

 

Læs mere om Forsvarets støtte til Fødevarestyrelsen: