Der støttes med lastbiltransport forskellige steder i landet, hvor andre løsninger ikke er mulige, ligesom specialister fra Forsvaret støtter med dekontaminering af personer og udstyr. Derudover skal Miljøstyrelsen, Forsvaret og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udpege og forberede en række steder på Forsvarets terræner, hvor der graves huller til bortskaffelse af mink. I alt kan Forsvaret til de pt. kendte opgaver komme til at skulle stille med op mod 350 soldater i perioder. Soldaterne kommer som hovedregel ikke til at have direkte kontakt med smittede besætninger, så de bliver ikke umiddelbart udsat for risiko for smitte. Hvis der bliver behov for mere direkte kontakt, vil soldaterne have adgang til de nødvendige værnemidler.


Opgaven vil indledningsvis primært blive løst af de soldater, der er en del af den strategiske reserve, som Forsvaret har på beredskab til at støtte politiet i særlige situationer. ”Minkfarmerne har mange års erfaring med at aflive mink, og de kan selv håndtere arbejdet. Soldaterne kommer derfor ikke til at være med til at udføre selve aflivningerne,” siger oberst Jens Lønborg, der er chef for operationsafdelingen i Operationsstaben.


Den strategiske reserve udgøres af soldater fra skiftende garnisoner over hele landet, blandt andet Slesvigske Fodregiment, Jydske Dragonregiment, Den Kongelige Livgarde og Ingeniørregimentet. I denne omgang skal soldaterne ikke løse politimæssige opgaver, og de kommer ikke til at bære våben.”Det her er en stor opgave, og den er helt ny. Vi kommer derfor formentlig til at justere opgaven i løbet af den næste tid. Men vi støtter civilsamfundet med at løse opgaven, som er vigtig og skal løses,” siger oberst Jens Lønborg.


Den samlede plan for aflivningsindsatsen er fortsat under udarbejdelse og vil kunne betyde endnu flere opgaver for Forsvaret.


Opgaverne bliver udført i samarbejde med en række myndigheder, blandt andet Rigspolitiet, Beredskabsstyrelsen og hjemmeværnet med Fødevarestyrelsen som styrende myndighed.


Der har i den seneste tid være diskussion i medierne om lovgrundlaget for Forsvarets støtte. Til dette siger forsvarschef general Bjørn Bisserup:


”Jeg kan ikke genkende, at mine soldater skulle handle på en ulovlig ordre. Forsvaret tæller mink i forhold til erstatning og bistår med bortskaffelsen. Begge dele er der lovhjemmel til i Forsvarslovens paragraf syv.”


Forsvarets lovhjemmel 

Det følger af forsvarsloven, at Forsvaret kan løse opgaver for andre myndigheder. Nærmere bestemt kan Forsvaret efter forsvarslovens § 7 løse andre opgaver end Forsvarets kerneopgaver. Der er typisk tale om opgaver, som enten er en hensigtsmæssig følge af den virksomhed, som det militære Forsvar i øvrigt udfører, eller som er et udtryk for, at samfundets civile ressourcer på det pågældende område ikke er tilstrækkelige eller ikke er lige så egnede som Forsvarets ressourcer.