Danske soldater går ombord på det danske C-130 Herclues transportfly

Danske soldater går ombord på det danske C-130 Hercules-transportfly. Foto: Operation Inherent Resolve hold 11 / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

Den danske træning af irakiske sikkerhedsstyrker skulle være genoptaget 1. marts. Imidlertid har den irakiske regering valgt at udskyde træningen af hensyn til inddæmning af coronavirus/covid-19. På den baggrund har Koalitionshovedkvarteret i Irak besluttet, at træningen ikke genoptages før tidligst medio maj måned 2020.

”Den beslutning betyder, at Hold 11 ikke kommer til at undervise irakiske soldater, da ramadanen samtidig først slutter ca. to uger senere, hvorfor træningen i praksis tidligst vil kunne genoptages omkring 1. juni. Forsvaret har derfor besluttet, at vi tager cirka 35 danske trænere og 18 af deres baltiske kolleger hjem. Det er en ærgerlig situation, men det er en naturlig konsekvens af tingenes tilstand”, siger oberst Jens Lønborg, der er chef for Forsvarskommandoens Operationsafdeling.

”Selvom det har været frustrerende for både soldaterne og jeg selv ikke at kunne komme i gang med vores hovedopgave, har alle med et fleksibelt mind-set i stedet bidraget til blandt andet at skabe sikkerhed på basen. Jeg er meget stolt af på nært hold at være vidne til, hvordan alle soldaterne har taget handsken op og mødt de udfordringer og forandringer, som Hold 11 er blevet mødt med”, siger oberstløjtnant Brian Busk, der er chef for de udsendte danske soldater på Al Asad-luftbasen.Nedbrydning begynder

De tilbageværende soldater på Al Asad luftbasen kommer til at bruge den næste tid på at bryde de danske faciliteter på basen ned, så træningsmissionen kan afsluttes til planlagt tid.

”Det har hele tiden været planen, at Hold 11 skulle være det sidste hold på Al Asad, så vi har allerede påbegyndt planlægningen af nedpakningen for et stykke tid siden. De planer gør vi nu færdige og sætter arbejdet i gang”, siger Jens Lønborg.

Samtidig med nedlukningen af det danske træningsbidrag på Al Asad-luftbasen, fortsætter forberedelserne til, at Danmark kan overtage af ledelsen af NATO’s mission i Irak til december 2020. Endvidere fortsætter de øvrige danske bidrag til Operation Inherent Resolve uændret.Sekventielt holdskifte

Det danske træningsbidrag til Operation Inherent Resolve i Irak primære opgaveløsning har været sat på pause siden det iranske missilangreb på Al Asad luftbasen i det centrale Irak i januar. Først blev en del af Hold 10, der var i Irak på det tidspunkt flyttet til Kuwait, hvorfra de blev trukket hjem. Dele af Hold 11, som overtog opgaven blev holdt i Danmark, ind til det blev besluttet at genoptage træningen den 1. marts. Da holdet var på plads i Irak, blev træningen udsat af de irakiske myndigheder af hensyn til inddæmning af coronavirus/covid-19.

Udsættelserne betyder, at Hold 11 ikke har haft mulighed for at gennemføre træning af de irakiske sikkerhedsstyrker.

De danske styrker udsendt til Operation Inherent Resolve har pr. 17. marts 2020 gennemført og afsluttet træningen af i alt 19.583 irakiske soldater og politifolk.