I syv år har Danmark været med til at uddanne officerskadetter på officersskolen i Kabul. Nu er kadet nummer 5.000 uddannet, og afghanerne er klar til at overtage ansvaret.

Inspektion af paraden i anledning af udnævnelsen af kadet nr. 5.000. Fotos: Presseofficer Mathias, Resolute Support / Forsvaret

Af: Presseofficer Mathias, Resolute Support, Forsvaret

 

Ved en stor parade på officersskolen lidt uden for hovedstaden Kabul i Afghanistan er kadet nummer 5.000 blevet udnævnt. Det er kulminationen på syv års udvikling, hvor Danmark sammen med NATO har støttet og hjulpet med uddannelsen af afghanske officerer.


Afghanerne er nu selv i stand til at drive skolen, og det internationale rådgiverbidrag er overgået til en mentorfunktion, der fokuserer på samspillet mellem den afghanske officersskole og de højere hovedkvarterer. Afghanerne står selv for driften og undervisningen.


Derfor er det ifølge en af de danske rådgivere godt, når det internationale rådgiverbidrag på den afghanske officersskole bliver reduceret.

"Danmark har været med fra begyndelsen. Oprindeligt havde vi en direkte støttende og opbyggende rolle, hvor vi også deltog i undervisningen af kadetterne. Nu har det afghanske lederskab udviklet sig så meget, at de selv varetager uddannelsen af kadetterne. I takt med det er vi rådgivere gået over til en mere coachende rolle," siger major Thomas, der er en del af rådgiverbidraget ved den afghanske officersskole.

Danmark har bidraget til opbygningen af den afghanske officersskole siden begyndelsen i 2013. Gennem årene har 93 danskere været udsendt som en del af rådgiverbidraget.

"På de første hold var det stort set ligesom et værnepligtskompagni. Alt skulle vi tænke på; alt skulle vi gøre. I dag klarer de stort set alting selv, og vi behøver kun at skubbe lidt til dem," fortæller den anden danske rådgiver, seniorsergent Kim, som har været udsendt til officersskolen i Afghanistan to gange.

Det danske bidrag til den NATO-ledede Resolute Support-mission består blandt andet af danske rådgivere i det multinationale rådgiverbidrag ved den afghanske officersskole Afghan National Army Officers Academy (ANAOA), som skolen hedder, i Kabul.

På højdepunktet var der i alt 68 internationale rådgivere tilknyttet officersskolen - heraf 11 danskere. Antallet er gradvist blevet reduceret efterhånden, som afghanerne selv overtager mere af ansvaret for skolen.

Ifølge den britiske chef for hele rådgivningsbidraget har det danske rådgiverbidrag været afgørende for skolens fremgang.

 

"Selv om det er trist, at mine venner forlader os, så er det også en glædelig udvikling, fordi det understreger, hvilken succes vores fælles arbejde på officersskolen har været," siger Chief Mentor Brigadier Timmis fra Storbritannien og fortsætter:

"I har været en del af det fra dag ét. I har rigtigt meget at være stolte af, og I efterlader en fantastisk succeshistorie for afghansk lederskab."

 

 

Officersskolen i bjergene lidt uden for Kabul leverer op mod 70% af alle unge officerer til den afghanske hær.

 

”De tilbagemeldinger, vi får fra enhederne ved fronten, som modtager kadetterne, er rigtige positive," siger major Thomas.

"Vi har nu uddannet og udnævnt kadet nummer 5.000 fra ANAOA, hvilket er en stor bedrift fra en organisation, der kun har eksisteret siden 2013. Set i det lys er jeg fortrøstningsfuld for skolens fremtid."

 

Selv om både danskerne og det britiske lederskab ser positivt på fremtiden, så er den ikke uden udfordringer. Rundt om i Afghanistans provinser bliver der kæmpet voldsomme kampe mod Taliban, og den afghanske hær melder om tabstal på 25-30 mand om dagen.

 

Derfor er det afgørende med dygtige officerer, der kan føre kampen. Det har Danmark bidraget til med uddannelsen og dimissionen af 5.000 kadetter, siden skolens begyndelse.