Kører under køreromskolingen til bidragets pansrede køretøj MRAP. Der øves generel tilvænning, katastrofeopbremsninger, at bakke og finmanøvrering.

Kører under køreromskolingen til bidragets pansrede køretøj MRAP. Der øves generel tilvænning, katastrofeopbremsninger, at bakke og finmanøvrering.

Af Forsvarskommandoen

 

Resolute Support - Afhanistan

De sidste soldater fra Hold 13 er ankommet til missionen. For sikrings- og eskortebidraget i New Kabul Compound betyder det, at de sidst ankomne kørere skal omskoles til bidragets pansrede køretøj, som er en 18 tons tung MRAP (Mine Resistant Ambush Protected). Omskolingen gennemføres på Hamid Karzai International Airport North (HKIA N), hvor det danske element og det nationale støtteelement har hjemme. HKIA N er en markant større lejr, der giver bedre mulighed for en god omskoling til det store køretøj.


Tre af dagens kørere efter en lang dag med køreromskoling på HKIA N.
Tre af dagens kørere efter en lang dag med køreromskoling på HKIA Nord. Foto: Resolute Support / Forsvaret. 

 

Det danske hundebidrag, der består af en hundefører, sprængstofshund og en sikringsmand, har gennemført afsøgninger i hangarer omkring flyvepladsen i HKIA. Hundebidraget arbejder sammen i et tomandshold, hvor sikringsmanden sikrer både hund og hundefører, mens de foretager afsøgning for sprængstof.

I løbet af ugen har hundebidraget afsøgt 30 lastbiler, 132 personbiler og fem hangarer. Både i lejre og omkring flyvepladsen skal hundebidraget være opmærksom på strejfende hunde, der udgør en risiko for sprængstofshunden.

 

Hundefører og hund klar til dagens afsøgning omkring flyvepladsen på Hamid Karzai International Airport. Hundebidraget er sikret af britiske soldater.Hundefører og hund klar til dagens afsøgning omkring flyvepladsen på Hamid Karzai International Airport. Hundebidraget er sikret af britiske soldater. Foto: Resolute Support / Forsvaret.

 

Belønning til sprængstofshunden efter at have fundet sprængstof, der dog var placeret af den danske sikringsmand for at holde hunden skarp. De britiske sikringsstyrker i baggrunden sørger for ro (og sikring) til at hundebidraget kan arbejde.
Belønning til sprængstofshunden efter at have fundet sprængstof, der dog var placeret af den danske sikringsmand for at holde hunden skarp. De britiske sikringsstyrker i baggrunden sørger for ro (og sikring) til at hundebidraget kan arbejde. Foto: Resolute Support / Forsvaret.

I Camp Qargha indgår to danske rådgivere i et britiskledet rådgiverbidrag ved den afghanske officersskole. På grund af coronavirus/covid-19 situationen er antallet af fysiske møder reduceret til fordel for telefon. Der stadig mulighed for at gennemføre prioriterede fysiske møder under hensyntagen til en række forholdsregler, og rådgiverne testes hyppigt.

I sidste uge gennemførte den danske major Thomas sammen med den britiske chefmentor et møde med chefen for det afghanske Forsvarsakademi, hvor de drøftede, hvordan Forsvarsakademiet kan optimere støtten til officersskolen.

Om Resolute Support

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her


Operation Barkhane - Mali
 

Det danske bidrag har i sidste uge fløjet godt 33 timer og flyttet 192 personer og 3.699 kg gods.

Torsdag rundede bidraget 600 flyvetimer i missionen.

Et udsendt reparationshold har udført 300-timers eftersyn på en af helikopterne. Eftersynet blev gennemført væsentligt hurtigere end forventet, og det betød, at bidraget kunne støtte en igangværende fransk operation med to helikoptere i stedet for en.

 

Om Operation Barkhane

Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 mand, der er udsendt til Mali. Det danske bidrag løser transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

 

Læs mere om helikopterbidraget her.

 


AGENOR – Det danske fregatbidrag til Hormuz-strædet

Fregatten Iver Huitfeldt nåede mandag den 17. august 2020 til den centrale del af Middelhavet efter en fin forlægning fra Danmark. Tiden siden afgang er blandt andet blevet brugt til at komme på plads for besætningen på cirka 160 personer, hvoraf omkring 35 er eksterne bidrag fra andre dele af Søværnet og Forsvaret. I de seneste dage er øvelses- og træningsaktiviteterne blevet intensiveret.

Forlægningens første større øvelse handlede om ”helikopter i nød”. Fregatten har en Sea Hawk-helikopter ombord, hvilket kræver at alle kender deres plads og opgave, såfremt helikopteren under flyvning får behov for at nødlande på fregatten. Øvelsen forløb godt med gode tilbagemeldinger og tilhørende læringspunkter.


Øvelse med Sea Hawk-helikopteren indebar blandt andet evakuering og behandling af helikopterens besætning.
Øvelse med Sea Hawk-helikopteren indebar blandt andet evakuering og behandling af helikopterens besætning. Foto Iver Huitfeldt

Fregatten medbringer også et maritimt hold af ammunitionsryddere. Holdet er blandt andet med for at kunne træde til, hvis der for eksempel skulle blive behov for demontering af sprængladninger på civile skibe i operationsområdet.


Det maritime EOD-hold medbringer bl.a. bomberobot.Det maritime EOD-hold medbringer blandt andet en bomberobot. Foto Iver Huitfeldt.

Træning i Middelhavet med fregattens gummibåd.
Træning i Middelhavet med fregattens gummibåd. Foto Iver Huitfeldt.

Iver Huitfeldt forventes at indgå i operation AGENOR fra sidst på måneden. Inden da skal fregatten forlægge østover i Middelhavet, gennem Suez-kanalen, Det røde hav og Adenbugten til Hormuzstrædet.

Om AGENOR

Iver Huitfeldt deltager i operation AGENOR i Hormuz-strædet som er en del af EMASOH (European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz). Operationen er rent europæisk og blev til på fransk initiativ i lyset af hændelserne i Hormuz-strædet i 2019.

Opgaven i Hormuz-strædet vil være overvågning og etablering af et maritimt situationsbillede, som skal understøtte skibsfartens frie bevægelighed i området.Dele af besætningen bliver udskiftet løbende. Der er cirka 160 soldater ombord.

 

Læs mere om Operation AGENOR her.

 
Enhanced Forward Presence – Den fremskudte tilstedeværelse I Estland

I den forgange uge har de danske soldater i Estland trænet med de britiske soldater. En øvelsesrække henover flere uger skal finpudse procedurer, så eFP-styrken ultimativt kan bidrage til forsvaret af estisk territorium mod en potentiel modstander, hvilket er én af eFP styrkens hovedopgaver.

De danske soldater skal de kommende uger samtræne med de britiske. Foto: PAO
De danske soldater skal de kommende uger samtræne med de britiske. Foto: Presseofficeren ved enhanced Forward Presence.

En anden hovedopgave er at forsikre befolkningen om NATO´s tilstedeværelse i Estland. Derfor er soldaterne ofte synlige i mange lokale sammenhænge. Fredag begyndte et seks dage og 1.000 km. langt cykelløb ”NATO VELO”, hvor 40 eFP soldater, heraf 5 danske, på racercykler kommer rundt i egne af Estland, hvor eFP-soldaterne normalt ikke er så synlige. I ankomstbyerne har indbyggerne mulighed for at få en snak med cykelryttere og soldater. 

Soldater i Estland klar til cykeltur
De cyklende soldater før afgang. Foto: Presseofficeren ved enhanced Forward Presence.

 

Om enhanced Forward Presence

Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe, der har til formål at afskrække, forsikre og om nødvendigt forsvare Estland mod udefrakommende trusler. NATO har etableret tilsvarende missioner i Letland, Litauen og Polen.

 

Læs mere om Enhanced Forward Presence her