Helikopteren kommer ind fra sidste flyvning

Helikopteren kommer ind efter sidste flyvning i Mali. Foto: Flyvevåbnet

Af Forsvarskommandoen

 

NATO Mission Iraq – Irak

De danske soldater i Irak, som leder NATO’s træningsmission i Irak (NMI) er nu på plads og godt i gang med opgaveløsningen. Soldaterne har i den seneste uge gennemført 34 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium, den irakiske forsvarsstab og generel udvikling af de gode relationer mellem Irak og NMI.

 

Det danskledede sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til 16 møder indenfor den internationale zone (Green Zone) og 18 møder udenfor den internationale zone (Red Zone).

 

Der er udover selve opgaveløsningen blevet gennemført fire rekognosceringsture i Bagdad og til lufthavnen og to logistiske ture til Baghdad Diplomatic Support Center ved lufthavnen. Det sidste handlede blandt andet om, at der skulle transporteres materiel og julepakker til lejren.

Klargøring til jul

Selvom de danske soldater er på mission, bliver det alligevel jul. Når man er langt væk fra de nærmeste juleaften, er det godt med noget, der alligevel minder om noget, man kender...

Klargøring til jul

... derfor bliver der gjort meget ud af at sikre, at der kommer julemad og julegodter frem til missionerne. Foto: NMI.

 

 

Operation Barkhane – Mali

Det danske transporthelikopterbidrag til den franske Operation Barkhane i Mali har i den seneste uge fløjet knap 21 timer. Der er blevet flyttet knap to ton gods og 102 passagerer i løbet af otte missioner.

 

Dette er den sidste opdatering fra helikopterbidraget. Missionen pakkes sammen, og helikopterne og personellet sendes hjem. Du kan læse mere om afslutningen af missionen i det centrale Afrika her.

 

 

Enhanced Forward Presence – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland

De danske soldater i Estland har i den seneste uge blandt andet trænet samarbejdet mellem soldater til fods og infanterikampkøretøjer. Besætningerne og infanterigrupperne gennemførte handlebaner med ild og bevægelse med skydninger mod opsatte mål i det estiske terræn. Bagefter fik grupperne feedback fra de erfarne instruktører, ligesom grupperne selv evaluerede deres præstation.

 

 

Resolute Support - Afghanistan

Det danske sikrings- og eskortebidrag har fået de sidste soldater til Afghanistan, så de nu er fuldtallige. Det meste af ugen har de derfor arbejdet med sidemandsoplæring og omskoling til deres køretøjer.  

 

Covid-19-restriktionerne i Kabul begrænser bevægelsesfriheden, og det er derfor begrænset, hvor meget man kan bevæge sig rundt mellem lejrene. Antallet af smittede med covid-19 stiger i området ved Hamid Karzai International Airport North (HKIA N), så restriktionerne bliver formentlig ikke fjernet foreløbig.

 

Ugens højdepunkt for det danske bidrag i HKIA N har været tredje søndag i advent. Den har stået på julehygge, pyntning af juletræ samt klippe-klistre. Højtiden nærmer sig, og mange savner deres familier.

 

 

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra-luftbasen i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

 

Covid-19-restriktionerne på basen og i landet er fortsat gældende. Restriktionerne bliver dog gradvist løftet eller justeret.

 

Fakta

Det overordnede formål med missionen, som er en ”non combat” rådgivningsmission er at hjælpe Irak med at opbygge den fornødne kapacitet i sikkerhedsstyrkerne til at forhindre, at ISIL genopstår. NATO bidrager efter anmodning og ønske fra den irakiske regering.

 

Den konkrete opgave for missionen og den danske ledelse er fortsat at rådgive forsvarsministeriet, forsvarsstaben og den nationale sikkerhedsrådgiver i Bagdad. Rådgivningen forventes også at komme til at omfatte andre ministerområder.

 

Forsvarets bidrag består af et ledelsesteam, livvagter, et stabsbidrag, et sikrings- og eskortebidrag og soldater til logistisk støtte til både Bagdad og Kuwait. I alt cirka 140 soldater. Fra maj 2021 til maj 2022 vil Danmark desuden bidrage med helikopterstøtte.

 

Læs mere om det danske bidrag her.

Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe, der har til formål at afskrække, forsikre og om nødvendigt forsvare Estland mod udefrakommende trusler. NATO har etableret tilsvarende missioner i Letland, Litauen og Polen.
Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater. Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 soldater, der er udsendt til Mali. Det danske bidrag løser transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver.