Soldaterne, der skal udsendes til Irak, er i gang med den afsluttende træning.

Soldaterne, der skal udsendes til Irak, er i gang med den afsluttende træning. Foto: Maja Wistesen / Forsvaret

Af: Forsvarskommandoen

 

Der var kaffe og smurte rundstykker på bordene i Parolesalen på Skive Kaserne, da chefen for Ingeniørregimentet og Forsvarsministeren sagde farvel til de soldater, der inden længe drager til Irak.

 

Her skal Danmark overtage ledelsen af NATO Mission Iraq (NMI) efter Canada den 24. november 2020. Og de danske soldater skal blandt andet også stå for sikkerheden for NATOs rådgivere i Irak,

Forsvaret har med overtagelsen af ledelsen i NATO Mission Iraq (NMI) påtaget sig en stor og krævende opgave. Det danske forsvar er godt rustet til at løse denne opgave efter de mange års internationale operationer i blandt andet Irak, hvor Forsvarets soldater har oparbejdet indsigt i Iraks aktuelle situation, behov og ressourcer.

 

 

Det er en meget betydningsfuld mission, som vi overtager nu, siger Danmarks forsvarsminister.

”Terrortruslen er fortsat reel. Derfor må vi ikke stoppe kampen mod den ondskab og de ødelæggelser, som terrorbevægelser står bag. Jeg er stolt over, at vi i Danmark står op for de værdier, som vi tror på. At vi kæmper for fred, frihed og demokrati. Det har stor betydning at vi fortsat kan leve trygt herhjemme. Og det har stor betydning for irakerne,” siger Forsvarsminister Trine Bramsen.

 

Omkring 150 personer bliver udsendt til Irak i løbet af den næste måned, som blandt andet indeholder styrkechefen og hans stab samt et sikrings og eskortebidrag.

 

Soldaterne er til den afsluttende træning, hvor skarpskydning er i fokus.

Foto: Maja Wistesen / Forsvaret

 

Træning til en ny mission

De danske soldater, der i næste måned bliver udsendt til Irak, har trænet til missionen gennem længere tid. Både for at forstå den kultur, som de skal ned til og for at forberede sig på alle tænkelige situationer.

 

For at gøre træningen så realistisk som muligt har en del af træningen foregået ude i det civile liv i blandt andet Skive. På en lokal avisredaktion trænede de soldater, der skal stå for sikkerheden, hvordan et møde i Irak kan foregå.

 

”Det giver soldaterne en realistisk oplevelse af den fulde pakke for missionen. Fra de modtager en opgave om fx sikkerhed, over planlægning og klargøring til den og så hele opgavens udførsel,” siger kaptajn Justesen, der er chef for 3. panseringeniørkompagni og skal til Irak i 2020.

 

 

En langsigtet indsats

Det danske Forsvar har stor erfaring i at operere i Irak og har gennem de seneste 20 år opbygget stor viden og erfaring i at rådgive og uddanne udenlandske styrker.

 

NATO Mission Iraq er en såkaldt ”non combat” træningsmission. Det betyder, at Danmark og Forsvaret ikke direkte skal i kamp i Irak. De skal i stedet, efter anmodning og ønske fra den irakiske regering, gennemføre rådgivning og træning af det irakiske sikkerhedsapparat i og omkring Bagdad.

 

Hovedformålet med missionen er at hjælpe Irak med at opbygge den fornødne kapacitet i sikkerhedsstyrkerne til at forhindre, at terrororganisationen ISIL genopstår i området. Ved at overtage af ledelsen af NMI bidrager Danmark aktivt til, at Irak på sigt selv kan forestå egen sikkerhed og bekæmpelsen af terrorisme.

 

”Jeg vil i min stilling som chef for den danske ledelse af NMI anvende mine militære og ledelsesmæssige kompetencer og erfaringer, der er opbygget gennem næsten 40 år i Forsvaret. Jeg har mange års erfaring i at samarbejde med mange forskellige nationaliteter, kulturer og kompetencer – hvilket jeg vil have stor gavn af i Irak,” siger generalløjtnant Per Pugholm Olsen, der skal stå i spidsen for NATO Mission Iraq fra slutningen af november. Inden han rejser til Irak har han øvet sig i at tale irakisk og har studeret irakisk historie og kultur.

 

Danmark kan – med de kompetencer de danske soldater har – være med til at sikre en god uddannelse og rådgivning af de irakiske myndigheder. Men det er muligt, at effekten af det danske bidrag først vil være synligt på sigt. Det er således en langsigtet indsats.

Fakta om de nye militære bidrag til NATOs Mission i Irak (NMI)

En styrkechef med dertilhørende stabsbidrag bestående af op til ca. 40 personer

Et sikrings- og eskortebidrag bestående af op til 100 personer

Et forbindelsesofficersbidrag på op til 5 personer til relevante hovedkvarterer

Et transporthelikopterbidrag bestående af op til tre EH101 transporthelikoptere i 12 måneder fra 1. maj 2021 med tilknyttet personel bestående af op til 85 personer samt

Bidraget omfatter desuden det eksisterende nationale støtteelement udsendt til støtte for indsatsen mod ISIL på op til 15 personer samt det nuværende danske stabsbidrag til NMI på op til 15 personer.

Stabsbidraget vil endvidere kunne forøges med op til 25 personer i tilfælde af en udvidelse af NMI.

I alt vil der kunne udsendes op til 285 personer i en periode på halvandet år fra december 2020.