Markskade i Oksbøl i 2019 før udbedring

Skader fra Brave Lion i 2019 på en vej i Oksbøl-øvelsesterræn før udbedring.

Vej efter udbedring af markskader ved Brave Lion  2019

Og den samme vej efter udbedring. 

 

Af Kristian Brøndum Vinther, Forsvarskommandoen

 

I forbindelse med årets største hærøvelse, Brave Lion, i Oksbøl skal ekstra tiltag sikre, at skader på mark, vej eller ejendom bliver imødegået. Der sker efter erfaringer fra sidste års øvelse.

 

Hærens største øvelse i år, blev skudt i gang mandag i øvelses-terrænet omkring Oksbøl. Det betyder, at omkring 2.500 soldater vil være i området frem til den 2.oktober.

 

Det er ikke nogen hemmelighed, at den samme øvelse i 2019 medførte markskader. Derfor indføres der i år nogle ekstra tiltag, allerede når øvelsen går i gang. Et af de tiltag er en døgnbemandet telefon med nummeret 20 80 75 71. Den kan man ringe til, hvis man oplever skade på ejendom, mark eller vej.

“Vi har været i dialog med lokalbefolkningen og de civile myndigheder, så de er klar over, at vi kommer, hvor vi vil være, og hvis der sker nogle skader, så ved de, hvor de skal henvende sig,” forklarer chef for 1.Brigade, brigadegeneral Henrik Lyhne.

Før udbedring af Brave Lion markskader.

Før udbedring. Foto: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Før udbedring af Brave Lion markskader.

Efter udbedring. Foto: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

 

 

 

Man er også i tæt dialog med Varde kommune, således går reetableringen af for eksempel cykelstier og grusveje i gang allerede mens øvelsen er i gang.


Derudover har man været i dialog med Fællesudvalget for sommerhusejere i Varde kommune og øvrige interessenter omkring Oksbøl Skyde- og Øvelsesområde.

For at informere lokalområdet er der udsendt et nyhedsbrev via Fællesudvalget for sommerhusejere i Varde kommune til alle grundejere.


Desuden håber man på godt vejr, da regn og mudder giver større skader.