absl og essn i frhavn

Absalon og Esbern Snare i Frederikshavn under transformering fra støtteskibe til fregatter.

Tekst/foto: Kristian Vinther Brøndum, Forsvarskommandoen

 

Søværnets krigsskibe Esbern Snare og Absalon af Absalon-klassen er indtil nu blevet kaldt for ”støtteskibe”, men bliver nu omklassificeret til det mere passende ”ASW-fregatter”. ASW står for Anti Submarine Warfare, og skibene vil blive udstyret med antiudbådsudstyr i form af en avanceret slæbesonar, der kan finde ubåde på lang afstand.

 

”Når vi er færdige med udrustning af Absalon-klassen som ASW-fregatter, rykker Danmark op i en ny liga blandt de nationer, som har kapacitet til at bekæmpe ubåde. Det er vigtigt, at vi dermed bedre kan levere NATO efterspurgt kapacitet på det område. Med den nuværende geopolitiske situation og verdens sikkerhedssituation er det afgørende, at Danmark har en kapabel anti-ubådskapacitet” siger kontreadmiral Torben Mikkelsen, chefen for Søværnskommandoen.

 

Operativ opkøring i 2026

Udrustningen af ASW-fregatterne er en udløber af det seneste forsvarsforlig, og de forventes at være fuldt udrustede i 2026. Tiden indtil da skal bruges til at indkøbe det nødvendige sonar- og computerudstyr samt tilpasse, teste og certificere skibene. Dertil skal antiubådsudstyret integreres med skibets øvrige computersystemer og våbensystemer. Endvidere skal der uddannes besætningsmedlemmer, som kan bruge det nye udstyr. Uddannelse vil bl.a. foregå i en simulator, så besætningen kan være klar til at betjene det nye udstyr, så snart det er installeret.

 

Skibene har dog allerede i dag en skrogmonteret sonar, der kan detektere ubåde på kortere afstand, og skibet kan forsvare sig selv mod ubåde. Den nye slæbesonar giver mulighed for at opdage ubåde på meget større afstand. Udover det nye udstyr vil skibenes nye Seahawk-helikoptere blive udstyret med såkaldt dyppesonar, sonarbøjer samt antiubådstorpedoer. Tilsammen gør det, at de nye ASW-fregatter kan overvåge et meget større havområde og beskytte flere skibe i for eksempel en flådestyrke.

 

NATO forstår bedre betegnelsen

Betegnelsen “fleksibelt støtteskib” har ofte skabt forvirring hos NATO-partnere. Det sker blandt andet fordi, at “støtteskib” kan oversættes til det engelske “supplyship”, selvom Absalon-klassen altid har haft størrelse, kapacitet og våben som fregatter. At operere ASW fregatter er kendt i NATO og den nye identitet vil gøre det lettere at forstå for NATO-partnere.

 

Omklassificeringen af begge skibe vil finde sted mandag d.19.oktober ved en ceremoni på Flådestation Frederikshavn. Skibene beholder deres navne, men skifter pennantnummer fra L16 og L17, til F341 og F342.

 

Ønsker ekstern presse video- eller billedmateriale fra markeringen af omklassificeringen af de nye fregatter d.19 oktober, eller andet materiale af de to skibe, kan pressevagten kontaktes på fko-presse@mil.dk. Der vil ikke være mulighed for besøg grundet Coronavirus/Covid-19.

 

Hvornår betegnes et krigsskib som en fregat?

Det er der ikke nogen fast definition på, men ofte taler man om, at skibe med en tonnage mellem 3.000-6.000 tons og med en bestemt våbenbestykning er fregatter.

De danske ASW-fregatter af Absalon-klassen har en tonnage på 6.300 tons, og de er 137 meter lange og 19,5 meter brede. De har blandt andet Harpoon-missiler, Sea Sparrow-missiler og anti-ubådstorpedoer om bord.

Derudover kan skibene operere og garagere to Sea Hawk Helikoptere pr. enhed.

Danmark har i forvejen tre luftforsvarsfregatter af Iver Huitfeldt-klassen: Iver Huitfeldt, Peter Willemoes og Niels Juel.