Støtteskibe Absalon affyrer et missil under en øvelse ved Nordnorge.

Absalon affyrer et missil mod et luftmål under en flådeøvelse ved Norge. Foto: Henning Jespersen-Skree / Flyvevåbnets Fototjeneste.

Søværnets ASW-fregatter af Absalon-klassen er fleksible og slagkraftige krigsskibe, der kombinerer kraftig bevæbning med et 900 kvadratmeter stort flex-dæk. Det kan blandt andet rumme faciliteter til at huse en flådestab, men kan også bruges til andre formål som transport af køretøjer, støtte til specialstyrker, hospital osv.

 

ASW-fregatterne (ASW står for Anti-Submarine Warfare) har frem til oktober 2020 været betegnet som støtteskibe, men skibene er blevet omklassificerede, så deres typebetegnelse stemmer bedre overens med deres størrelse, kapacitet og bevæbning. 

 

ASW-fregatterne vil frem mod 2026 blive særligt udrustede til anti-ubådskrigsførelse. Det betyder blandt andet, at skibene udstyres med  nye sonarer, der giver fregatterne mulighed for at opdage ubåde på lang afstand. Også skibenes Seahawk-helikoptere udrustes med udstyr til at opdage og bekæmpe ubåde. 

 

Skibenes bevæbning omfatter en 127mm kanon, to 35mm kanoner, missiler mod sømål og luftmål, torpedoer samt maskingeværer og håndvåben.

Skibene kan medbringe to helikoptere. Skibene kan også medbringe to indsatsfartøjer af LCP-klassen (Landing Craft Personnel) eller Frømandskorpsets RHIB’er (Rigid-Hull Inflatable Boat, en båd med et fast og formet skrog og en oppustelig ponton som ræling).

 

Absalon-klassen har været indsat i antipirateri-operationer samt operationer ved Syrien og Libyen. Skibene er jævnligt en del af NATO´s stående flådestyrker.

Skibene er bygget i perioden fra 2003-2005 og de indgik i aktiv tjeneste fra 2007.

De to skibe i klassen er opkaldt efter ærkebiskop Absalon og hans bror Esbern Snare.

Støtteskibene hører under 2.Eskadre og har base på Flådestation Frederikshavn.

Fakta

Længde: 137,6 m

Bredde: 19,5 m

Dybdegang: 6,3 m

Deplacement: 6.300 tons

Fart: 23 knob (43 km/t)

Aktionsradius: 9.000 sømil )ca. 16.000 km)

Helikopter: 2

Indsatsfartøj: 2

Besætning: 114 personer. Samlet kapacitet ca. 300 personer

 

Skibe: F341 Absalon (tidligere L16), F342 Esbern Snare (tidligere L17)

Harpoon sømålsmissiler

ESSM luftmålsmissiler

127 mm kanon M/02

35 mm maskinkanon M/04

MU 90 antiubådstorpedo

12,7 mm tungt maskingevær

Sidst opdateret 5. august, 2020 - Kl. 15.11