Fregatten Iver Huitfledt affyrer Harpoonmissil på øvelse i 2021.

Affyring af Harpoon-missil fra Iver Huitfeldt. Foto: Henning Jespersen-Skree, Forsvaret

Af Steffen Fog, Forsvarskommandoen

 

Som led i øvelsesscenariet under Formidable Shield 2021 har fregatten Iver Huitfeldt sent om aftenen onsdag forestået et koordineret missilangreb mod fjendtlige krigsskibe. 

 

For at sikre den størst mulige skade på fjendes skibe i øvelsen blev missilskydningen planlagt med det sigte at både egne og den allierede nederlandske fregats missiler skulle ankomme præcis samtidig i målene. 

 

Målene var observeret og blev rapporteret på den anden side af horisonten af et allieret amerikansk maritimt patruljefly. I løbet af få minutter blev de taktiske planer omsat til konkrete missioner, der blev indtastet i missilsystemerne om bord i de to fregatter.

 

Med sekunders nøjagtighed forlod de tre missiler de to allierede krigsskibe, for med voldsom fart at finde deres mål langt borte i den arktiske tågedis, der på dette tidspunkt dækkede hele øvelsesområdet.

 

“Det fylder mig med en stor faglig stolthed og tilfredshed at være chef for så mange kompetente søkrigere her om bord på Iver Huitfeldt. Vi har fået genbekræftet, at Søværnets fregatter er en eftertragtet kapacitet i NATO’s integrerede missilforsvar. Vi har et stort fagligt potentiale, der bliver stimuleret fantastisk godt under disse avancerede men også realistiske missiløvelser med vores nærmeste allierede, siger kommandørkaptajn Michael G. Landmark, der er chef ombord på fregatten Iver Huitfeldt.

 

Michael G. Landmark er tilfreds med muligheden for at affyre missiler “live” i stedet for kun at simulere affyringen, som er den typiske fremgangsmåde på mange flådeøvelser. Normalt, når man træner til søs, vil anvendelsen af langtrækkende missiler blive simuleret, dvs. alle om bord udfører deres opgaver, som hvis man var i rigtig krig, men selve missilaffyringen gennemføres ikke. Men her fik den danske fregat rent faktisk mulighed for at skyde missilerne af sted.

 

“Vi kommer hjem fra øvelserne i Atlanterhavet med helt opdateret viden om vores sensorer og våbens potentiale, som ingen simuleret øvelse ville kunne genskabe,” siger han.

 

Affyring af Harpoon-missil

 

Vigtigt NATO-bidrag

Fregattens opgave i øvelsen var at beskytte en flådestyrke eller et geografiske område mod missilangreb.

 

Missilaffyringen onsdag aften gav Søværnet en sjælden mulighed for at affyre to Harpoon-missiler i et koordineret angreb med både målopdatering og skydning fra andre NATO-enheder. Fregatten affyrede de to Harpoon-missiler i salve med samme ”time-on-target” som et tredje Harpoon-missil fra den nederlandske fregat HNLMS de Zeven Provincien. 

 

Udover samme træftidspunkt for de tre missiler på tre forskellige mål i samme målområde, skød Iver Huitfeldt også ”over-the-horizon” som den første danske enhed. 

 

Måludpegningen kom fra en luftbåren enhed i form af et US NAVY P-8 patruljefly, der var sendt til øvelsen med kort varsel fra Island.

 

“Formidabel Shield er vigtig for Danmark som en del af vores bidrag til NATO. Øvelsen er en god lejlighed til at øve integration af luftforsvar og missilforsvar. For besætningen og skibet er øvelsen en en krækommen mulighed for at øve samarbejde med andre NATO-enheder og øve missilaffyring i realistiske scenarier, siger Michael Landmark, der er kommandørkaptajn og skibschef på fregatten Iver Huitfeldt.

 

Hovedtemaet for øvelsen er bekæmpelse af moderne missiltrusler, hvorfor flådestyrken trænede nedskydning af ballistiske missiler og supersoniske krydsermissiler.

 

 

Faktaboks

Øvelserne

Fregatten Iver Huitfeldt har 15. maj - 3. juni 2021 deltaget i øvelserne At Sea Demonstration og Formidable Shield.

 

De to øvelser er sammensat til én overordnet operation med formålet at demonstrere NATO’s evne og kapacitet til at indsætte større maritime styrker i komplekse, multinationale, sømilitære operationer, hvor forskellige våbensystemer, overvågnings- og billedopbygningssystemer skal arbejde sammen på tværs af lande og værn. Det hele gennemføres i komplekse scenarier, hvor der bl.a. bekæmpes ballistiske missiler og jetdrevne måldroner, som repræsenterer realistiske trusler.

 

Som led i missiløvelserne har Iver Huitfeldt testet en række systemer om bord blandt andet systemer til dataudveksling mellem NATO enhederne.

 

Øvelserne er foregået i farvandet vest for Hebriderne og sluttede i Nordnorge, hvor de danske missilskydninger blev gennemført. Disse områder er gunstige til netop missilskydninger, da der her er plads til at kunne overholde de nødvendige sikkerhedskrav.

 

Der er 19 deltagende flådeenheder og fly fra 10 NATO-lande med i øvelsen. Dansk deltagelse omfatter fregatten Iver Huitfeldt, samt bidrag til ledelse af den stab, der afvikler øvelsen.

Til de historisk interesserede:

Logbøgerne på de to afskudte Harpoon-missiler afslører en vidtgående fortid. Missilerne har primært været om bord i korvetterne af Niels Juel-klassen. De var blandt andet med korvetten Olfert Fischer til den Persiske Golf i starten af 1990’erne for at deltage i Operation Desert Storm. Og nu er de blevet affyret i Nordnorge.

 

Dermed afsluttede de to missilers deres lange tjeneste i Søværnet efter 40 år i beredskab.