Soldat fra Ingeniørregimentet støtter indsatsen mod covid-19 i et testcenter i Aarhus.

Soldat fra Forsvaret støtter ved testcenter i Aarhus. Foto: Tue Skals / Forsvaret

Af: Forsvarskommandoen

 

Forsvaret vil fra den 14. december til den første uge af januar 2022 øge støtten til regionernes vaccinationsindsats med 250 soldater. De ekstra soldater kommer oveni, at Forsvaret den forgange uge indsatte 200 soldater til støtte for regionerne, hvilket nu resulterer i en samlet støtte på 450 soldater til opgaven.

 

Forsvarets bidrag er en del af den samlede støtte på i alt 700 medarbejdere fra Forsvarsministeriets område – herunder også fra Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet - som i den kommende tid yder støtte til regionernes test- og vaccinationsindsats.

 

Læs mere om den samlede indsats her.


Soldater trækkes fra bevogtnings- og grænseopgaver

Den øgede støtte på 250 soldater tilvejebringes gennem inddragelse af medarbejdere, som i forvejen er indsat til støtte for politiet i grænse- og bevogtningsopgaver - den såkaldte Operation Gefion.

 

Mens den øgede støtte til regionerne pågår, vil politiet således selv varetage bevogtnings-og grænseopgaverne.

 

Ledes af sundhedsfagligt personale

Der er tale om en indsats i en ekstraordinær situation, hvor sundhedsmyndighederne har anmodet Forsvarsministeriets myndigheder om støtte for at øge vaccinationsindsatsen og begrænse smittespredning af covid-19.

 

Soldaterne vil løse opgaverne under ledelse af det sundhedsfaglige personale i regionerne, hvor de vil modtage uddannelse i de specifikke opgaver, der skal udføres.

 

Hvis Forsvarskommandoen i perioden får behov for at hæve beredskabet for enheder eller særlige kapaciteter, kan det blive nødvendigt at justere i støtten.

 

80 soldater støtter smitteopsporingsindsats

Foruden støtten til regionerne på 450 medarbejdere har Forsvaret siden 2. december støttet Styrelsen for Patientsikkerhed med 80 personer til smitteopsporingsindsatsen.

 

Bidraget består primært af værnepligtige gardere fra Den Kongelige Livgardes vagtkompagni, men også soldater fra stående styrke fra Den Kongelige Livgarde og Gardehusarregimentet bidrager. Der gennemføres en uddannelse forud for, at de indsættes i opgaveløsningen.

 

Støtten foretages, indtil Styrelsen for Patientsikkerhed har fået rekrutteret tilstrækkeligt med ansatte til at løse opgaven.