Soldat fra Ingeniørregimentet støtter indsatsen mod covid-19 i et testcenter i Aarhus.

Soldat fra Ingeniørregimentet støtter indsatsen mod covid-19 i et testcenter i Aarhus. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

De danske regioner har via den Nationale Operative Stab anmodet Forsvaret om at støtte den forstærkede test- og vaccinationsindsats i relation til den verserende covid-19-pandemi.

 

Forsvarsministeriet har udpeget Beredskabsstyrelsen til at løse opgaven. Forsvarskommandoen støtter i den forbindelse Beredskabsstyrelsen med 200 soldater i perioden fra den 6. til 31. december 2021.

 

Forsvarets soldater kommer fra alle tre værn. Fra Hæren vil soldater fra 1. Brigade, 2. Brigade, Ingeniørregimentet, Føringsstøtteregimentet, Trænregimentet, Danske Artilleriregiment samt Efterretningsregimentet støtte opgaven. Soldaterne indsættes under de to landsdelsregioner, der varetager den daglige opgaveløsningen i samarbejde med Beredskabsstyrelsen.

Fra Flyvevåbnet deltager medarbejdere fra Fighter Wing Skrydstrup, Helicopter Wing, Operations Support Wing, Air Control Wing og Air Transport Wing Aalborg. Fra Søværnet deltager medarbejdere fra Søværnets Skoler, 1. Eskadre, 2. Eskadre og 3. Eskadre.

 

Soldaterne vil løse opgaverne under ledelse af det sundhedsfaglige personale i regionerne, hvor de vil modtage uddannelse i de specifikke opgaver, der skal udføres.

 

Hvis Forsvarskommandoen i perioden får behov for at hæve beredskabet for enheder eller særlige kapaciteter, kan det blive nødvendigt at justere i støtten til Beredskabsstyrelsen.

 

Soldat fra Ingeniørregimentet støtter indsatsen mod covid-19 i et testcenter i Aarhus.

Foto: Tue Skals / Forsvaret