FORSVARETS MEDALJE FOR INTERNATIONAL TJENESTE I BRONZE

Foto: Lars Bøgh Vinther.

Af Forsvarskommandoen
 
Civile og militære medarbejdere, der udsendes til tjeneste uden for Kongeriget, kan nu anerkendes med Forsvarets Medalje for International Tjeneste i Bronze. Det gælder for eksempel medarbejdere, der udsendes til støtte for eller i tilknytning til militær opgaveløsning, som en del af et internationalt opstillet beredskab eller som en del af en international styrke. 
 
Medaljen kan blandt andet gives for udsendelser som del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Baltikum (eFP) og til det personel, som Forsvaret udsender til bevogtning af EU’s ydre grænser gennem Frontex eller til indsættelser med amerikanske og franske hangarskibsgrupper.
 
Forsvarschef general Flemming Lentfer glæder sig over at kunne færdiggøre arbejdet med den nye medalje, som bidrager til at fremhæve nuancerne i Forsvarets internationale opgaveløsning:
 
”Med den nye medalje sætter vi fokus på flere af de utroligt vigtige opgaver, som Forsvarets medarbejdere løser uden for Kongerigets grænser. International tjeneste dækker vores skarpe operationer i verdens brændpunkter. Men det dækker også overvågnings- og patruljeringsopgaver, samarbejde med allierede og stabiliserende tilstedeværelse rundt om på kloden.”
 
Den nye medalje bliver således én ud af to medaljer, som forsvarschefen i fremtiden vil kunne anerkende opgaveløsning uden for Kongerigets grænser med. Siden 2010 er Forsvarets Medalje for International Tjeneste blevet tildelt medarbejdere, der har deltaget i internationale missioner. Medaljen er blandt andet blevet tildelt soldater, der har været udsendt til Afghanistan, Irak, Kosovo og Mali.
 

Forsvarschefen og forsvarsministeren med den nye medalje

Forsvarschef general Flemming Lentfer viser forsvarsminister Trine Bramsen den første af Forsvarets nye medaljer for international tjeneste. Foto: Lars Bøgh Vinther/Forsvaret.

 
For forsvarsminister Trine Bramsen har det stor betydning, at flere udsendte nu kan anerkendes synligt med den nye medalje. 
 
”Medaljen er en synlig anerkendelse af vores udsendte og dermed deltagelse i kampen for tryghed og sikkerhed. En udsendelse langt væk fra familie og hverdag har en pris og kræver noget helt særligt. For mig er det vigtigt, at vi som samfund viser vores taknemmelighed over, at militære og civile stiller op for de værdier, vi tror på.”
 
Som noget nyt kan modtagere af Forsvarets medaljer for international tjeneste anlægge et egeløv på medaljens krydsbånd, hvis den pågældende tildeles en af Forsvarets Erkendtligheder i forbindelse med udsendelsen. Egeløvet kan tildeles i guld, sølv eller bronze.
 
Forsvarets Medalje for International Tjeneste i Bronze kan tildeles med tilbagevirkende kraft til Forsvarets nuværende eller tidligere medarbejdere for indsatser fra og med 1. januar 2010. 
 
Anskaffelsesprocessen for de nye medaljer og egeløv er sat i gang, og Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse forventer, at de første medaljer vil kunne blive uddelt i løbet af sidste kvartal af 2021.