IKK ankommer til Køge Havn i januar 2021.

Der var travlt på Køge Havn, da materiel og køretøjer kom hjem fra eFP-missionen i Estland. Foto: Tobias Roed / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Efter to dages sejlads på Østersøen ankom tungt materiel fra Estland til Køge Havn onsdag eftermiddag. 

 

Der blev losset hele 13 infanterikampkøretøjer, 14 trailere, en håndfuld Piranha’er, 55 andre køretøjer og 118 containere, hvilket gjorde pladsen noget trang på kajen.

Netop for at have plads til arbejdet, og for at politiet ikke skal bruge ressourcer på bevogtning af materiellet, er området på havnen i forbindelse med losningen gjort til midlertidigt militært område.

 

Alt materiel vil blive hentet fra havnen i Køge inden fredag eftermiddag og fragtet til deres bestemmelsessted, oplyser Planlægningssektionen.

 

 

Materialet har været en del af det danske eFP-bidrag (enhanced Forward Presence) i Estland og er noget af det sidste til at returnere til dansk grund.

 

Det danske eFP-bidrag sluttede ved en parade fredag i den estiske by Tapa, hvor danske soldater har været udstationeret de seneste 12 måneder (to gange seks måneder).

 

Forsvaret har dog fortsat udsendt et reduceret stabsbidrag på fire soldater, som bemander stillinger ved den britiske eFP kampgruppe, 1 Infanteribrigade (EST) og enhanced Forward Presence Command.

NATOs fremskudte tilstedeværelse

NATOs fremskudte tilstedeværelse, enhanced Forward Presence, i Baltikum og Polen blev besluttet af stats- og regeringscheferne på NATO-topmødet i Warszawa i 2016.

 

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 

Storbritannien, Canada, Tyskland og USA er ramme-nationer for fire multinationale bataljoner i henholdsvis Estland, Letland, Litauen og Polen. Bataljonerne på hver ca. 1100 soldater er til stede på rotationsbasis med en defensiv karakter. Stort set alle NATO-lande bidrager til den fremskudte tilstedeværelse.