Deltagerne i JEF-øvelsen Joint Protector bydes velkommen i Älvdalen. De ti JEF-lande er Storbritannien, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Estland, Letland, Litauen og Holland.

Deltagerne i JEF-øvelsen Joint Protector bydes velkommen i Älvdalen. De ti JEF-lande er Storbritannien, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Estland, Letland, Litauen og Holland. Foto: British Armed Forces.

Af: Forsvarskommandoen.

 

Hele weekenden i den forgangne- og denne uge er flere danske officerer udstationeret i både Älvdalen i Sverige og i Northwood i Storbritannien som deltagere i øvelsen Joint Protector 21. Det er en stor multinational stabsøvelse, der foregår i rammen af forsvarssamarbejdet Joint Expeditionary Force – i kort form JEF-samarbejdet. En central del af øvelsen har fokus på at træne at imødegå såkaldte hybride trusler.

 

”Hele scenariet på øvelsen går ud på, at vi står over for en fiktiv modstander, som ikke umiddelbart ønsker en egentligt væbnet konflikt, men som udfordrer os inden for spektret af hybride trusler,” forklarer kommandørkaptajn Ken fra Operationsstaben, der deltager i øvelsen i Sverige.

 

Op mod 500 soldater og civile rådgivere deltager i stabsøvelsen. Omkring 300 deltager i selve øvelsen, omkring 200 styrer og leverer de simulerede indspil i øvelsen og gennemfører den al den praktiske støtte til øvelsen. Øvelsen foregår i høj grad i et virtuelt, simuleret miljø for at få trænet, hvordan samarbejdet vil foregå i tilfælde af en reel konflikt.

 

Det er i særdeleshed et stort set-up og en øvelse i, hvordan et multinationalt, deployerbart, operativt hovedkvarter opererer inden for blandt andet efterretning, planlægning og udførelse af operationer, logistik og kommunikation samt håndtering af medier og presse.

 

”Det er en unik mulighed for at lære og udvikle vores egen operative viden og færdigheder,” understreger kommandørkaptajn Ken.

 

 

Hybride trusler

Joint Protector 21-øvelsen har til formål at træne og teste JEFs deltagerlande i at forsvare sig imod en bred vifte af hybride trusler, hvor potentielt fjendtlige aktører forsøger at destabilisere landene internt eller alliancen som helhed.

 

Det kan ske gennem forskellige aktiviteter, der ligger uden for det traditionelle militære domæne, fx gennem desinformation (”Fake News”), påvirkningskampagner på officielle og sociale medier, påvirkning af et lands energiforsyning, udfordringer med migration og irregulære aktiviteter så som terrorisme, kriminalitet, cyber.

 

”Her skal vi forholde os til en modstander, der benytter sig af både økonomiske, sociale, politiske og militære værktøjer – og ofte i en kombination. Vi skal derfor ikke kun træne det militære, men også kunne operere i forhold til sofistikerede teknikker og taktikker, der for eksempel forsøger at skabe splid internt i vores samfund og i vores militære alliance”, siger Ken.

 

Hybride trusler kan enten udføres af uafhængige aktører, eller de kan være et  supplement til fjendtlige aktiviteter fra andre lande.

”Moderne trusler kommer i mange former og fra et bredt spektrum af aktører. Det er ikke længere kun den fysiske slagmark, som vi forbereder os på. Fremtidens slagmark er også digital, og modstanderne kan både være stater og uafhængige aktører,” tilføjer han.

 

De hybride trusler er derfor et meget komplekst område, som både kobler reelle militære eller civile aktiviteter, og oftest holder sig under tærsklen for egentlig væbnet konflikt. Det betyder, at militære aktører i stigende grad skal trænes i at imødegå  konflikter, som ikke udspilles med traditionelle militære virkemidler.

 

Styrker samarbejde med partnerlande

Øvelsen er en af årets vigtigste begivenheder inden for JEF-samarbejdet, som er et multinationalt, militært samarbejde med Storbritannien i spidsen. Alliancen er komplementær til NATO og giver nordeuropæiske medlemmer mulighed for at agere i en mindre, fleksibel organisatorisk ramme sammen med nære partnerlande.

 

”Med Joint Protector-øvelsen viser vi vores befolkninger, at nationerne i rammen af JEF-samarbejdet er kapable og parate til at operere i hele spekteret af de trusler, vi ser mod vores åbne demokratiske samfund. JEF skal derfor kunne arbejde på tværs af landegrænser og også under inddragelse af myndigheder og sektorer ud over det militære område,” siger Ken og fortsætter:

 

”Formålet med JEF-samarbejdet er, at vi skal kunne imødegå og påvirke vores modstander, så han opgiver sin målsætning uden, at det kommer til væbnet konflikt, men også kunne transformere til en egentlig militær indsættelse skulle det blive nødvendigt. Det er dog ikke formålet med denne øvelse,” forklarer kommandørkaptajn Ken fra Operationsstaben.

 

Øvelsen løber frem til den 26. september. Hvis der er yderligere spørgsmål fra pressen kontakt venligst pressetelefonen: 70 20 04 40