Soldaterne så med til Hendes Majestæt Dronningens nytårstale, og der blev serveret alkoholfrie drikkevarer og kransekage.

De danske soldater i Afghanistan fejrede blandt andet nytåret ved at se Hendes Majestæt Dronningens nytårstale, og der blev serveret alkoholfrie drikkevarer og kransekage.

Af Forsvarskommandoen

 

NATO Mission Iraq – Irak

Den internationale NATO Mission Iraq (NMI) har i den seneste uge haft et begrænset aktivitetsniveau. Der er gennemført 19 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium og den irakiske forsvarsstab.

 

Missionen har stadig suspenderet store dele af mødeaktiviteterne uden for basen for at minimere risikoen for at sprede covid-19 blandt medarbejderne og de irakiske samarbejdspartnere. Det er kun særligt vigtige eller kritiske møder, som de danske soldater deltager i. Raketangreb har desuden affødt øgede sikrings- og beskyttelsestiltag i lejren.

 

Det dansk-ledede sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til 13 møder inden for den internationale zone (Green zone) og til fem møder uden for den internationale zone (Red Zone). Yderligere er der blevet gennemført en enkelt rekognosceringstur i Bagdad.

 

 

Resolute Support - Afghanistan

Det danske sikrings- og eskortebidrag har været beredskabsstyrke denne uge. Det indebærer, at bidraget skal være klar til at rykke ud til allierede enheder, der måtte have brug for støtte.

 

Ugen har ellers kørt på lavt blus. Flere nationer har holdt juleferie, og det har udmøntet sig i meget få opgaver for soldaterne.

Der har i stedet være tid til at fokusere på socialt samvær blandt danskerne, og nytårsaftensdag blev der derfor lavet fælles jule- og nytårsfrokost.

 

Forekomsten af Covid-19 er faldet i løbet af ugen, men der er stadig dagligt smittede, mellem 1-8 hver dag. Antal smittede samt folk i karantæne er faldet betydelig gennem de sidste uger, og antallet af smittede er faldende i hele missionen.

Bevægelse mellem lejrene er stadig meget begrænset, og umiddelbart er der ingen meldinger om, at restriktionerne vil blive lempet.

 

 

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra luftbasen i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning og koordinering af luftrum og lufttrafik.

 

Covid-19-restriktionerne på basen og i resten af landet er fortsat gældende. Restriktionerne bliver dog gradvist løftet eller justeret.

 

 

Enhanced Forward Presence – NATO’s tilstedeværelse i Estland

De danske soldater ved enhanced Forward Presence (eFP) i Estland har fejret en traditionel dansk jul og nytår under de lokalecovid-restriktioner. Der var julegaver fra forsvarsminister Trine Bramsen og den danske ambassade i Tallinn samt fra britiske familier, som traditionen tro sendte gaver til udsendte soldater.

 

Den 8. januar bliver det danske bidrag afløst af en britisk enhed, som vil varetage opgaverne frem til marts, hvor en fransk enhed tager over. Danmark vil fortsat have et mindre antal stabsofficerer i det britiske hovedkvarter i Tallinn.

 

Fakta

Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe, der har til formål at afskrække, forsikre og om nødvendigt forsvare Estland mod udefrakommende trusler. NATO har etableret tilsvarende missioner i Letland, Litauen og Polen.

 

Læs mere om enhanced Forward Presence her

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver.

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Danmark bidrager i øjeblikket med et operatørbidrag i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag i Operation Inherent Resolve. 

 

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.  

Opgaven for NATO’s rådgivningsmission er at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den nationale sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler og uddannelsesinstitutioner. Missionen er således ikke en kampmission. Missionen består i alt af omkring 500 personer.