Gudstjeneste i Irak for helikopterbidraget.

Gudstjeneste på basen i Irak. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATO Mission Iraq – Træningsbidraget, Bagdad, Irak

Den internationale NATO Mission Iraq har i den seneste uge gennemført 57 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium, den irakiske forsvarsstab i og omkring Bagdad samt kørsel med den danske chef for missionen.

 

Det danske sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til syv møder indenfor den internationale zone og 13 møder udenfor den internationale zone. Hertil har enheden gennemført fire rekognosceringsture og tre ture til skydebanen.

 

Det danske Close Protection Team, der står for sikkerheden for den danske chef for missionen, har eskorteret til fem møder indenfor den internationale zone og fire møder udenfor den internationale zone.

 

De internationale bidrag til eskorte- og sikringsopgaven er fordelt over estiske, spanske og polske sikkerhedsdelinger, som under dansk ledelse har gennemført tre ture i den internationale zone, 15 ture udenfor den internationale zone og en tur til skydebanen.

 

Soldater udsendt til NATO Mission Iraq.

Foto: Forsvaret

 

NATO Mission Iraq – Helikopterbidraget, Al Assad Air Base, Irak

I den forløbne uge har Hold 2 gennemført tre flyvninger med EH-101 helikopteren til støtte for missionen.

 

Lejrhåndværkerne fra Ingeniørregimentet i Skive har bygget en fin prædikestol til flyverpræsten. Dermed er en af de faste ugentlige begivenheder, søndagsgudstjenesten, opgraderet og kan nu nå nye højder. Gudstjenesten besøges flittigt af de danske soldater. Det er med til at skabe en kort stund med hjemlig hygge, som kan få tankerne væk fra det daglige arbejde.

 

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske kontrol- og varslingsoperatører fra Air Control Wing indgår fortsat i luftoperationerne ved det amerikanske kontrol- og varslingscenter på Shaw Air Force Base i staten South Carolina. Under kaldenavnet Kingpin identificerer og kontrollerer operatørerne de koalitionsfly, som indgår i Operation Inherent Resolve over Irak og Syrien.

 

Islamisk Stat er fortsat en faktor i Irak, og gennem den seneste periode har der været en stigning i mængden af angreb mod irakiske mål. Målene for disse angreb er blandt andet den irakiske infrastruktur. Det formodes, at formålet med angrebene er at skabe utryghed og underminere befolkningens tillid til den irakiske regering.

 

Grundet de fortsatte trusler i Irak er der stadig høj aktivitet i Kingpin, og det danske bidrag er således travlt beskæftiget.

Støtte til kampen mod ISIL

Danmark bidrager til to internationale operationer, der sigter imod at styrke den irakiske regering og de irakiske sikkerhedsinstitutioner og at bekæmpe ISIL.

 

Danmark leder frem til maj 2022 NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI) og bidrager blandt andet til missionen med to transporthelikoptere. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.