To danske F-16 kampfly løser opgaven med Air Policing over Estland, Letland og Litauen.

To danske F-16 kampfly løser opgaven med Air Policing over Estland, Letland og Litauen.

Af Forsvarskommandoen

Baltic Air Policing – Litauen

Kort efter, at det danske F-16 detachement overtog opgaven fra Spanien på Siauliai Air base, blev de første to danske F-16 kampfly sendt på en patruljeflyvning i baltisk luftrum.

 

De danske soldater gik direkte ind i et højt beredskab, hvor piloter, teknikere og øvrigt personel skal være klar til at støtte take off inden for få minutter. Det er altid en udfordring fra en ny lokation. 

 

Der er siden overtagelsen blevet fløjet 12 patruljeflyvninger, heraf otte med fokus på at få lokalt kendskab, kendskab til baltiske flyvebaser og proceduretræning for Baltic Air Policing.

 

To danske F-16 kampfly løser opgaven med Air Policing over Estland, Letland og Litauen.

Foto: Forsvaret

NATO Mission Iraq – Irak

Den internationale NATO Mission Iraq har i den seneste uge gennemført 42 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium, den irakiske forsvarsstab i og omkring Bagdad.

 

Det danske sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til 10 møder indenfor den internationale zone (Green zone) og 25 møder udenfor den internationale zone (Red Zone) og syv rekognosceringskørsler.

 

Det danske Close Protection Team har eskorteret til ni møder indenfor den internationale zone (Green zone) og tre møder udenfor den internationale zone (Red Zone).

 

De internationale bidrag til sikrings- og eskortekompagniet er fordelt over lettiske, spanske og polske sikringsdelinger, som under danske ledelse har gennemført 11 møder i Green Zone, 16 ture i Red Zone og to ture til skydebanen.

 

Flagdag blev højtideligholdt i Bagdad med parade og taler. Helikopterdetachementet – NATO Mission Iraq.

Flagdag blev højtideligholdt i Bagdad med parade og taler.  Foto: Forsvaret

 

Helikopterdetachementet – NATO Mission Iraq. 

Den forløbne uge har de danske helikoptere igen haft travlt med transport af personer og materiel. Helikopterdetachementet har siden sidste update transporteret 42 personer og 2.760 kg gods.

 

Flagdagen blev også fejret i Irak, på Al Asad luftbasen, ved de danske soldater i helikopterdetachementet. De rejste en flagstang i anledningen.

Flagdagen blev også fejret i Irak, på Al Asad luftbasen, ved de danske soldater i helikopterdetachementet. De rejste en flagstang i anledningen. Foto: Forsvaret

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske kontrol- og varslingsoperatører hjemmehørende hos Air Control Wing indgår fortsat i luftoperationerne ved det amerikanske kontrol- og varslingscenter på Shaw Air Force basen i staten South Carolina.

 

Det danske operatørbidrag støtter døgnet rundt afviklingen af de stadig mange Operation Inherent Resolve-luftoperationer under kaldenavnet ”Kingpin” sammen med USA, England, Australien og Canada.

 

Bidraget har ud over tjenesten fejret Flagdag, samt gået en tyve-kilometer march, kaldet Flyvermarchen, en traditionel, årlig march i Flyvevåbnet. Foto taget efter marchen.

Bidraget har ud over tjenesten fejret Flagdag, samt gået en tyve-kilometer march, kaldet Flyvermarchen, en traditionel, årlig march i Flyvevåbnet. Foto taget efter marchen. Foto: Forsvaret

Støtte til kampen mod ISIL

Danmark bidrager til to internationale operationer, der sigter imod at styrke den irakiske regering og de irakiske sikkerhedsinstitutioner og at bekæmpe ISIL.

 

Danmark leder frem til maj 2022 NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI) og bidrager blandt andet til missionen med to transporthelikoptere. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.