Bidraget har gennemført og planlægger fortsat at gennemføre mere træning sammen med de portugisiske kollegaer på basen.

Bidraget har gennemført og planlægger fortsat at gennemføre mere træning sammen med de portugisiske kollegaer på basen. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Baltic Air Policing – Siauliai, Litauen

Flyvning i den forgangne uge er foregået uden de store udfordringer på hverken fly eller vejrsiden. Et nyt hold af piloter har nu alle fløjet en håndfuld ture, og de er blevet bekendte med luftrumsstruktur og procedurer.

 

Vejret har været gunstigt, men bidraget begynder så småt at opleve faldende temperaturer med nattefrost samt de første tilfælde af tåge og frosttåge i Baltikum.

 

Der har ikke været skarpe aktiveringer den seneste uge. Der er dags dato fløjet 31 patruljeflyvninger, heraf er de 10 skarpe aktiveringer.

 

NATO Mission Iraq – Bagdad, Irak

Der blev gennemført valg i Irak den 8. og 10. oktober, som forløb roligt uden større hændelser.

Op til valget har missionen holdt aktivitetsniveauet på et minimum, så tilstedeværelse eller opgaveløsning ikke kunne blive misforstået som forsøg på at påvirke valghandlingen.

 

Stilleperioden i forbindelse med valget gav soldaterne mulighed for at brugte ekstra tid på idræt, foredrag og intern besøgsvirksomhed og et indblik i eksempelvis helikopterbidragets opgaver.

Stilleperioden i forbindelse med valget gav soldaterne mulighed for at brugte ekstra tid på idræt, foredrag og intern besøgsvirksomhed og et indblik i eksempelvis helikopterbidragets opgaver.

Den internationale NATO Mission Iraq har i den seneste uge gennemført 40 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium og forsvarsstab i og omkring Bagdad samt kørsel med chefen for missionen generalløjtnant Michael Lollesgaard.

 

Det danske sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til syv møder inden for den internationale zone (Green Zone) og 12 møder uden for den internationale zone (Red Zone).

Det danske Close Protection Team har eskorteret til tre møder inden for den internationale zone og to møder uden for den internationale zone.

 

De internationale bidrag til sikrings- og eskorteopgaven, som er under danske ledelse, har gennemført otte ture i den internationale zone og 13 ture udenfor.

 

NATO Mission Iraq, helikopterbidraget – Al Assad-luftbasen, Irak

Der er den seneste uge fløjet 9 timer og 14 min fordelt på fire missioner, herunder to VIP-flyvninger med personer og materiel.

 

Bidraget har i perioden flyttet 47 personer og 6300 kg gods.

 

Der er for øjeblikket begrænsninger for flyvning over Bagdad, og det udnytter bidraget til at gennemføre eftersyn på helikopterne.

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

I den forgange uge er et hold nye amerikanske soldater ankommet til Shaw med henblik på at afløse et stort antal af de nuværende amerikanske operatører. De danske kontrol- og varslingsoperatører har bidraget til oplæring og træning af de nyligt ankomne amerikanske soldater. Dermed sikres et fortsat højt niveau i luftoperationerne på trods af den store udskiftning.