De to danske helikoptere letter eller lander

De danske helikoptere letter. Foto: Helikopterdetachementet / Flyvevåbnet

Af Forsvarskommandoen

 

NATO Mission Iraq – Træningsbidraget, Bagdad, Irak

Den internationale NATO Mission Iraq (NMI) har i den seneste uge gennemført 55 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium, den irakiske forsvarsstab i og omkring Bagdad samt kørsel med chefen for missionen, generalløjtnant Michael Lollesgaard.

 

Det danske sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til 10 møder inden for den internationale zone (Green Zone) og 12 møder uden for den internationale zone (Red Zone). Hertil har enheden gennemført en rekognosceringstur og en tur til skydebanen.

 

Det danske Close Protection Team, der eskorterer og beskytter missionens ledelse, har eskorteret til otte møder inden for den internationale zone (Green Zone) og et møde uden for den internationale zone (Red Zone).

 

Soldater fra Force Protection holdet

Soldater fra det danske sikrings- og eskortebidrag

 

De internationale bidrag til sikrings- og eskorteopgaven udgøres af estiske, spanske og polske delinger, som under danske ledelse, har gennemført otte ture i Green Zone, 12 ture i Red Zone og en tur til skydebanen.

 

 

NATO Mission Iraq – Helikopterbidraget, Al Assad-luftbasen, Irak

Bidraget har i den forgangne uge gennemført to flyvninger med EH-101 helikopteren.

 

Derudover har soldaterne fortsat arbejdet med lejropbygning. Holdet har overtaget en lejr med gode forhold, men der kan altid laves mindre forbedringer til gavn for soldaterne og kommende hold.

 

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske kontrol- og varslingsoperatører fra Air Control Wing indgår fortsat i luftoperationerne ved det amerikanske kontrol- og varslingscenter på Shaw Air Force Base i staten South Carolina. Under kaldenavnet ”Kingpin” identificerer og kontrollerer operatørerne de koalitionsfly, som indgår i Operation Inherent Resolve.

 

En del af de amerikanske F16-fly, som hører til på Shaw Air Force Base, bliver med jævne mellemrum udsendt til Operation Inherent Resolve. Under disse udsendelser kontrolleres flyene derfor af Kingpin. Det har i den forgange uge givet anledning til et enhedsbesøg, hvor operatører fra Kingpin kunne udveksle erfaringer med F16-piloterne.

 

En amerikansk pilot foreviser den information, som piloten har til rådighed i cockpittet. De små, sparsomme skærme står i skarp kontrast til de seks 24 tommer skærme, som operatørerne har til rådighed i kontrol- og varslingscenteret.

En amerikansk pilot foreviser den information, som piloten har til rådighed i cockpittet. De små, sparsomme skærme står i skarp kontrast til de seks 24 tommer skærme, som operatørerne har til rådighed i kontrol- og varslingscenteret. Foto: Operatørbidraget / Flyvevåbnet

Støtte til kampen mod ISIL

Danmark bidrager til to internationale operationer, der sigter imod at styrke den irakiske regering og de irakiske sikkerhedsinstitutioner og at bekæmpe ISIL.

 

Danmark leder frem til maj 2022 NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI) og bidrager blandt andet til missionen med to transporthelikoptere. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.