"Kystverket" stævner ud fra Skagen onsdag morgen.

Det norske havmiljøskib OV Hekklingen stævner ud fra Skagen onsdag morgen. Foto: Steffen Fog / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

1/10/2021: Opdateret med video

 

Forurening på havet overholder ikke grænser for søterritorier, og for eksempel vil et olieudslip flyde frit på tvært af grænserne mellem Danmark, Norge og Sverige.

 

Derfor har de nordiske lande i mange år samarbejdet om rapportering af forurening på havet og øvet sig i konkret samarbejde og bekæmpelsesmetoder de forskellige miljøskibe imellem om bekæmpelse af forurening på havet.

 

Flydespærre bliver lagt ud for at inddæmme oliespild i øvelsen.

Flydespærre bliver lagt ud for at inddæmme oliespild i øvelsen. Foto: Steffen Fog / Forsvaret

Nordisk samarbejde

Dette samarbejde og de konkrete metoder til forureningsbekæmpelse bliver genopfrisket i en stor fællesnordisk havmiljøøvelse, som foregår i Ålbæk Bugt ved Skagen.

 

”Det er en central del af samarbejdet mellem de nordiske lande om forureningsbekæmpelse på havet, at vi får lejlighed til konkret at øve os sammen og udveksle metoder, se hinandens skibe og udstyr og afprøve samarbejdet i et konkret øvelsesscenarie. Det får vi mulighed for her, og det er meget nyttigt for det fremtidige arbejde,” siger Nanna Flensborg, der er kaptajnløjtnant og leder af øvelsen.

 

De forskellige skibsbesætninger lærer på den måde hinandens metoder at kende, udvikler procedurer sammen og lærer hinanden og hinandens skibe, redskaber og muligheder at kende.

 

Et andet vigtigt formål med samarbejdet er, at en af nationerne i samarbejdet kan anmode de andre lande om hjælp, hvis en forurening er så omfattende, at en nation ikke ser sig i stand til at løfte opgaven på egen hånd. Dermed kan man få hjælp fra de andre lande, der er en del af aftalen.

 

Artikel fortsætter efter video.

 

Øvelse: skib lækker olie

I øvelsen er scenariet, at skibet Sleipner er stødt på grund syd for Skagen. Der er observeret olie på havet, som formodentligt stammer fra skibet selv. Olieforureningen skal bekæmpes og derfor iler miljøskibe fra Danmark, Norge og Sverige til stedet for at samle olien op.

 

I øvelsen hælder man naturligvis ikke rigtig olie i havet. Man anvender popcorn, fordi popcorn opfører sig på havet ligesom olie, flyder med vind og strøm på samme måde, så det er et nyttigt og ikke-forurenende alternativ til olie, når man skal øve sig.

Fakta

Øvelsen hedder "Københavnsaftale Vest-øvelse 2021".

 

Øvelsen afholdes i regi af Københavnsaftalen, som er en aftale mellem Danmark herunder Grønland og Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbejde vedrørende bekæmpelse af forurening af havet med olie og andre skadelige stoffer.

 

Formålet er at øge det regionale samarbejde om at beskytte havmiljøet gennem rapportering, pligt til oprettelse af et olieberedskab og aftale om bistand parterne imellem. Aftalen er udvidet til også at dække bekæmpelsen af andre skadelige stoffer end olie. Aftalen pålægger medlemslandene at opretholde et hensigtsmæssigt beredskab til bekæmpelse af forurening af havet, samt at kunne yde hinanden gensidig bistand.

 

Danmark tiltrådte aftalen i 1993. Aftalens forpligtelser varetages af Miljøministeriet og Søværnets Operative Kommando udenfor 3 sømilegrænsen

I øvelsen deltager følgende skibe:

 

Fra Danmark:

Gunnar Thorsson

Gunnar Seidenfaden

Mette Miljø

Sleipner

MHV 912 Holger Danske

 

Fra Sverige:

KBV 032

KBV 312

 

Fra Norge:

KV Sortland

KV Nornen

OV Hekkingen