Forsvaret modtager nye Scania lastbiler i januar 2021, som blandt andet skal bruges hos Ingeniørregimentet i Skive.

Forsvaret modtager nye Scania lastbiler i januar 2021, som blandt andet skal bruges hos Ingeniørregimentet i Skive. Foto: Maja Wistesen / Forsvaret

Af Maja Hastrup Wistesen, Forsvarskommandoen

 

Det er tunge køretøjer, der holder parkeret på Flyvestation Karup. Et midlertidigt ophold inden de sætter kursen mod deres nye hjem hos Ingeniørregimentet i Skive. Men først skal disse syv blokvognstog overdrages til Hæren af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

 

De nye transportvogne erstatter den nuværende flåde af blokvognstog herunder de udslidte 23 tons sættevogne. Sættevognene blev indført i 1980 og har siden været en vigtig kapacitet i forhold til transport af ingeniørmaskiner. Dog har alder, slidtage og nedbrud ført til gentagne problemer, som har betydet mange timer på værksteder. De nye blokvognstog er derfor kærkomne.

 

Fredag den 8. januar 2021 blev de første to blokvognstog fra serieproduktionen udleveret til Svær Transport i Holstebro og Tung Transport i Næstved. Således kom turen til Konstruktionskompagniet og Stabskompagniet i Skive onsdag den 27. januar 2021. Nøglerne til det nye materiel blev overrakt af major og projektleder Bjarne Hermann på vegne af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

 

”Vi har en formodning om, at vi inden for et par måneder kan indsætte køretøjerne operativt og dermed starte udfasningen af det gamle materiel, som vil blive solgt på auktion,” siger Bjarne Hermann.

 

Et stort løft

Efter den officielle overdragelse på Flyvestation Karup går soldater fra Ingeniørregimentet i gang med at optælle materiellet: Er der det anførte antal af forskelligt udstyr, og findes det der, hvor det står oplyst i papirerne.

 

Da det hele er gennemgået, begiver blokvognstogene sig mod Skive Kaserne, hvor de kører direkte til garageanlægget. Her bliver de taget imod af blandt andre bataljonschefen og bataljonsledelsen – ikke flere af hensyn til covid-19.

 

”Modtagelsen af nye transportvogne er et stort løft for Konstruktionskompagniet. Køretøjerne skal hovedsageligt anvendes til at transportere ingeniørmaskiner, så et maskinkommando kan løse opgaver, uanset hvor det måtte være,” siger seniorsergent Lars Gyldenløve fra 3 CBRN- og Konstruktionsbataljon hos Ingeniørregimentet. Han er begejstret for det nye materiel, som han skal have til huse i Skive.

 

 

Specieldesignet

Blokvognstog er ikke en hyldevare, men er en kompleks og kompliceret størrelse, som skal designes i forhold til de objekter, der skal transporteres. 

Projektet startede i 2017, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra forskellige myndigheder og niveauer fra Trænregimentet Ingeniørregimentet, Forsvarskommandoen samt Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. 

 

Samarbejdet er resulteret i sættevognstrækkere samt transportvogne bestående af lowbed og flatbed, som vil sikre den fremadrettede transport. Det vil således være muligt at transportere alle typer objekter og køretøjer, som forsvaret er i besiddelse af.

 

Der anskaffes i alt 40 blokvognstog. Endvidere anskaffes 13 spilenheder, som kan byttes rundt afhængig af behov samt fem aftagelige generatorer. Alle blokvognstog forventes udleveret senest august 2021.