Et led i uddannelsen var styre- og bremseøvelser, som foregik nord for Karup. De to lastbiler, som blev brugt, var toakslede, hvilket er de mindste lastbiler af de nye transportvogne.

Et led i uddannelsen var styre- og bremseøvelser, som foregik nord for Karup. De to lastbiler, som blev brugt, var toakslede, hvilket er de mindste lastbiler af de nye transportvogne. Foto: Maja Wistesen / Forsvaret

Af Maja Hastrup Wistesen, Forsvarskommandoen

 

En uge har det taget at uddanne de første køreinstruktører og –assistenter fra Ingeniørregimentet i Skive til Hærens nye transportvogne. Det er knap tre måneder siden, Hæren modtog nøglerne til lastbilerne, som var længe ventet og gør Forsvaret i stand til selv at transportere alle typer objekter og køretøjer. 

 

 

Fire nye køreinstruktører og –assistenter er nu klædt på til at håndtere vognene. Ugens uddannelse har blandt andet involveret køretøjskendskab samt køre- og læsseøvelser. Meningen er, at det nyuddannede personel skal tilbage til deres enheder og uddanne flere soldater til at kunne betjene lastbilerne.

 

”Der står helt sikkert nogle håbefulde og ventende soldater tilbage i enhederne, som glæder sig helt vildt til at komme ud at køre i de her lastbiler. Det er eftertragtet, og det har været længe undervejs,” siger seniorsergent Søren, der har været med til at uddanne de nye køreinstruktører og –assistenter.

 

Kærkomment materiel

De nye transportvogne erstatter den nuværende flåde af blokvognstog herunder de udslidte 23 tons sættevogne. Sættevognene blev indført i 1980 og har siden været en vigtig kapacitet i forhold til transport af ingeniørmaskiner.

Dog har alder, slidtage og nedbrud ført til gentagne problemer, som har betydet mange timer på værksteder. De nye transportvogne er derfor kærkomne.

 

Et led i uddannelsen var styre- og bremseøvelser, som foregik nord for Karup. De to lastbiler, som blev brugt, var toakslede, hvilket er de mindste lastbiler af de nye transportvogne.

 

Der anskaffes i alt 40 transportvogne fordelt mellem Svær Transport i Holstebro, Tung Transport i Næstved og Konstruktionskompagniet og Stabskompagniet i Skive.

Endvidere anskaffes 13 spilenheder, som kan byttes rundt afhængig af behov samt fem aftagelige generatorer. Alle transportvogne forventes udleveret senest august 2021.