Nye premierløjtnanter fra kamptropperne på våbenkursus

Gruppen, der har planlagt scenariet for kampen ved Østerby, briefer de deltagere på kurset, der har rollerne som delings- og gruppeførere. Alle roller roterer mellem deltagerne. Fotos: Anders V. Fridberg / Forsvaret 

Af Forsvarskommandoen

 

Officeren med ansvaret for planlægning af momentet briefer førerne om opgaven. Delingen skal tage kampen op mod den onde fjende, der rykker frem mod Antvorskov Kaserne ved Slagelse. Delingsføreren laver og befaler for sin plan, gruppeførerne laver deres planer, viser den til soldaterne ved primitive terrænborde i sneen, og de får deres soldater i stilling omkring nærkampsbyen Østerby, hvor det første slag skal slås. Soldaterne fordeler ansvarsområder, aftaler højre-venstre begrænsninger og undersøger hvordan de skal trække sig bagud til næste stilling og næste igen, når fjenden kommer tromlende.

 

Scenariet lignet noget, der gennemføres hundredevis af gange hvert år på Hærens øvelsesterræner. Et par detaljer gør dog hændelsen til noget specielt. Den første er vejret. Øvelsesterrænnet er dækket af sne, det er tindrende koldt, og der er ingen vind. Det afslører detalje nummer to. Der kommunikeres virkeligt meget mellem soldaterne, og der bliver taget virkeligt meget ansvar. Og det hænger måske sammen med den afgørende tredje detalje. Alle de medvirkende fra planlæggere over førere til geværskytter og den fjendtlige styrke er premierløjtnanter, og det er planlæggerne, der skal trænes - ikke de kæmpende soldater.

 

 

Forberedelse til ny funktion

Kampen ved Østerby er en del af et tre uger langt våbenkursus for 27 nyudnævnte officerer i kamptropperne. Kurset er fælles for alle dele af kamptropperne og suppleres senere med mere specifikke kurser for henholdsvis de forskellige typer af infanterister, opklaringssoldater og kampvognsfolk. Nye premierløjtnanter fra andre dele af Hæren gennemfører tilsvarende kurser for deres våbenarter.

 

”Kurset skal reintroducere officererne, der kommer fra den teoretiske uddannelse på Hærens Officersskole, til den praktiske hær og de stillinger, de skal have ude ved enhederne,” forklarer kursusleder major Mads Timm fra Slesvigske Fodregiment. Slesvigske Fodregiment gennemfører kurset, fordi regimentet har ansvaret som tjenestegrensinspektør for kamptjeneste.

 

I løbet af kurset øver premierløjtnanterne sig i at planlægge uddannelsesforløb – og prøver planerne af på hinanden. De får også en uddannelse, der supplerer den skydelederuddannelse, de har fået tidligere. Det giver dem kvalifikationer og ret til at lede skydninger på midlertidige skydebaner.

 

”De bliver ikke eksperter i hverken at lave enhedsuddannelse eller enhedsskydninger, men de får kørekortet, og så må de sammen med deres næstkommanderende i delingerne og skydeinstruktører gå ud og blive dygtige til det over tid,” forklarer Mads Timm.

 

Officerer med blandet baggrund

Hovedparten af de 27 nye premierløjtnanter skal være delingsførere for nye værnepligtige eller for soldater på Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. Enkelte skal direkte til de stående reaktionsstyrker. Officererne er tilgået deres nye afdelinger, men trukket ud til kurset. Officererne har vidt forskellige militære erfaringer. Omkring en tredjedel er kommet ind på Hærens Officersskole på baggrund af civile uddannelser, mens de resterende har militære erfaringer og flere endda internationale udsendelser med som ballast.

 

På kurset præsenteres officererne også for de sagsbehandlere i bataljoner, brigader og Hærkommandoen, som de kan få behov for at trække på og hente viden fra senere i forbindelse med deres virke.

 

”Og så bruger vi meget tid på at vise, hvor i den digitale verden de finder reglementer og forvaltnings- og uddannelsesbestemmelser for netop den enhed, de skal arbejde i. Vi prøver at tune helt skarpt ind på det, de skal lige om lidt,” forklarer Mads Timm videre.

 

Det er første gang våbenkurset gennemføres i sin nuværende form. Efter introduktionen af den nye officersuddannelse i 2016 har der været et afgangshold, der ikke gennemgik våbenkurset og et hold, der alene fik den teoretiske del.

 

”Men vi kunne konstatere, at der var noget praktik, de kom til at mangle. Vi håber, at vi med kurset har løftet deres blik for den virkelighed, de skal ud at virke i,” siger Mads Timm.

 

Fra 2022 bliver det 2. Brigade, der skal stå for våbenkurset for kamptropperne.